Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Proračun - vodič za građane

Proračun Zadarske županije

Uvod u proračun županije- PDF

Uvod u proračun županije ppt - prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu - prezentacija

Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu - prezentacija

Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2023. godinu - prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu – prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2022. godinu – prezentacija

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu - prezentacija

Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2021. godinu

Proračun Zadarske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu - prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - prezentacija

Druge Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - prezentacija

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu - prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2018. godinu - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu – prezentacija

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županijeza 2018. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu - prezentacija

Druge izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2017 godinu - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu - prezentacija

Polugodišnji izvještaj Zadarske županije za 2017. godinu - prezentacija

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2017. godinu - prezentacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za  2016. godinu ppt - prezentacija

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ppt - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ppt - prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu ppt - prezentacija

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu PDF1 - PDF

Godšnji izvještaj Zadarske županije za 2015.godinu ppt - prezentacija

Druge izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2015. ppt - prezentacija

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.ppt -prezentacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2015. godine ppt - prezentacija

Izmjene i dopune proračuna zadarske županije za 2015. godinu- PDF

Izmjene i dopune proračuna zadarske županije za 2015. godinu ppt - prezentacija

Proracun Zadarske zupanije za 2015.godinu- PDF

Proracun Zadarske zupanije za 2015.godinu ppt - prezentacija

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2014. godinu- PDF

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2014. godinu ppt - prezentacija

1 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu ppt- prezentacija

2 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu ppt - prezentacija

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA