Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš Povećanja kapaciteta proizvodnje uzgajališta kod otoka Vrgada u Zadarskoj županiji na 2 145 tona ribe i 220 tona školjkaša

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje

O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 1. do 30. rujna 2015. godine stavlja se na javni uvid


Studija o utjecaju na okoliš
Povećanja kapaciteta proizvodnje uzgajališta kod otoka Vrgada u Zadarskoj županiji
na 2 145 tona ribe i 220 tona školjkaša


Studija će od 1. do 30. rujna 2015. godine, u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Pakoštane (Pakoštane, Kraljice Jelene 78).

Javno izlaganje Studije održat će se 23. rujna 2015. godine u 11.00 sati u prostoriji Velike vijećnice Općine Pakoštane.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u vezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida, ili dostaviti poštom na adrese: Općina Pakoštane, 23 211 Pakoštane, Kraljice Jelene 78 i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

>