Statut Zadarske županije

Statut Zadarske Županije
(cijeli dokument u pdf formatu- 99 Kb)


 

STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
Službeni glasnik Zadarske županije“ 7/10


 

ISPRAVAK STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
„Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/10


 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNANA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
„Službeni glasnik Zadarske županije“ 4/12


 

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 10/12. od 11. srpnja 2012. godine)


 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNANA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
„Službeni glasnik Zadarske županije“ 2/13


 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNANA STATUTA ZADARSKE ŽUPANIJE
„Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/13

>