PREUZIMANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

MICROSOFT WORD DOKUMENTI

 

 


PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – ZAHTJEVI ZA IZVATKE

- obrazac 01 (Z01) - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA ZEMLJISTA
- obrazac 02 (ST01) - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA STANOVE
- obrazac 03 (PP01) - POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA POSLOVNI PROSTOR
- obrazac 04 (OK01)- POREDBENE KUPOPRODAJNE CIJENE ZA OBITELJSKE KUĆE
- obrazac 05 (ZZ01) - POREDBENE ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA
- obrazac 06 (ZPP01) - POREDBENE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR
- obrazac 07 (NST01) - POREDBENE NAJAMNINE ZA STAN
- obrazac 08 (OP01) - POREDBENE CIJENE ZA KUPOPRODAJU-NAJAM-ZAKUP NEKRETNINA

 * Izvadci se izdaju na zahtjev procjenitelja za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine
 

ZAHTJEVI VEZANI ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

PRIJAVA POČETKA ILI NASTAVKA RADOVA SUKLADNO PRAVILNIKU O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA


PRIJAVA POČETKA ILI NASTAVKA RADOVA NA ZAVRŠAVANJU NEZAVRŠENE ZGRADE


PRIJAVA POČETKA ILI NASTAVKA GRAĐENJA PREMA ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI


PRIJAVA POČETKA ILI NASTAVKA GRAĐENJA


PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE O PROMJENI NAMJENE I UPORABU


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KOJU SE PREMA POSEBNOM ZAKONU IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KOJU SE PREMA POSEBNOM ZAKONU NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIPREMNE RADOVE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I ILI DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZMJENE I ILI DOPUNE RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ETAŽIRANJU


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ZAPRIMLJENOM IZVJEŠĆU NADZORNOG INŽENJERA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PARCELACIJSKOG ELABORATA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRODUŽENJA VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI IILI DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI IILI DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PROMJENI IMENA INVESTITORA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU ILI DIO GRAĐEVINE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15. VELJAČE 1968. GODINE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 01. LISTOPADA 2007.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU, REKONSTRUIRANU, OBNOVLJENU ILI SANIRANU U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU KOJU JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NAMJENI ZEMLJIŠTA


ZAHTJEV ZA OBAVIJEST O PRIBAVLJANJU POSEBNIH UVJETA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU


ZAHTJEV ZA OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVJERE PRESLIKE


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KLAUZULE PRAVOMOĆNOSTI IZVRŠNOSTI


DOPUNA ZAHTJEVA


PODACI ZA UPLATU UPRAVNE PRISTOJBE


POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJI IZDAJU POSEBNE UVJETE>