Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI NA OTOCIMA ZADARSKE ŽUPANIJE

PROJEKT POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI NA OTOCIMA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

NAZIV PROJEKTA: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i depriviran područja kroz ulaganja u potrebe pružatelje usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije

        

    OPĆI PODACI:

NOSITELJ PROJEKTA: Zadarska županija

PARTNER U PROVEDBI: Dom zdravlja Zadarske županije

OPRERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

TRAJANJE PROJEKTA: 23. ožujka 2017. godine-18. siječnja 2019. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.929.737,01 HRK

UDIO U FINANCIRANJU: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 1.640.276,45 HRK,  Zadarska županija 289.454,55 HRK

    SVRHA I CILJ PROJEKTA:

Svrha projektnih aktivnosti je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja i širenje usluga primarne zdravstvene zaštite na otocima Zadarske županije uz posljedično smanjivanje upućivanja pacijenata u bolnice za  5 %

Kako bi se postigli ciljevi projekta najveći dio aktivnosti odnosi se na nabavu dijagnostičko- terapijske i medicinsko-tehničke za opremanje ordinacija, a dio aktivnosti na manje infrastrukturne radove.

      ISHODI PROJEKTA:

Nabava opreme

  • U ordinacijama opće/obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu/Neviđane i Dugom otoku/Božava osigurat će se dijagnostičko-terapijska i ostala medicinska oprema (prenosivi EKG aparati, otoskopi, oftalmoskopi, aspiratori, mobilni aparati za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurške lampe i setovi za malu kirurgiju, spirometri, sterilizatori, lampe za terapiju kroničnih rana, stolni tlakomjeri, liječničke torbe za pregled, kuferi za reanimaciju mjernih stanica za visinu i težinu, ormari za instrumente i stolova za preglede.
  • Na otoku Pagu za ordinacije zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite nabavit će se ultrazvučni aparat i sonda, amnioskop i kolposkop te stomatološka stolica s pripadajućim instrumentima.

Ukupna vrijednost navedene dijagnostičko –terapijske i ostale medicinske opreme iznosi oko 1.000.000,00 HRK.

 Infrastrukturni radovi

  • Preostali dio sredstava, oko 600.000,00 HRK namijenjeno je manjim infrastrukturnim radovima koji će se obaviti u Povljani na Pagu (zamjena prozora i vrata, radovi na krovištu i fasadi), a u Žmanu na Dugom otoku bit će nabavljena i ugrađena platforma za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Provedba  horizontalne politike EU

  • • U okviru promicanja ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije provest će se edukacija zaposlenika
  • • U okviru politike održivog razvoja analizirat će se postojeći način odvoza infektivnog otpada s otočnih lokacija te izraditi plan i mjere za njegovo unaprjeđenje
  • • U osiguravanju prostorne pristupačnosti osobama s invaliditetom, u ordinaciji na Viru će biti postavljen

LCD display s informacijama prilagođen osobama oštećenog vida

 

Projektni tim:

dr.sc. Franka Krajnović, voditeljica projektnog tima, Zadarska županija

Anita Mijić, stručnjakinja za javnu nabavu, Zadarska županija

Marina Čavić, projektna koordinatorica, Dom zdravlja Zadarske županije

 

Brošura

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA