javna nabava

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Zadarska  županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • MAGNOLIA d.o.o., Crno 34/d, 23000 Zadar, OIB: 30081007311,
  • 3LMC d.o.o. za savjetovanje, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB:92794184115.

I. POSTUPCI JAVNE NABAVE


II. PLAN NABAVE


Plan nabave za 2018. godinu


Plan nabave za 2017. godinu


III. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Arhiva