Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Javna rasprava za zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. - 2020.


Prilozi:

Nacrt prijedloga proračuna za 2017. Godinu i projekcija za 2018 . i 2019. Godinu


(početak savjetovanja: 26. listopada 2016. godine; završetak savjetovanja: 15. studenog 2016. godine)

Prilozi:

Nacrt prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2016.-2018. godine.

(početak savjetovanja: 27. listopada 2015. do 27. Studenog 2015)

Nacrt prijedloga Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije


(početak savjetovanja 23.10 2015 , završetak 23.11.2015)