Služba za unutarnju reviziju

O nama

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju upravnih tijela Županije; temeljem posebnog sporazuma obavlja unutarnju reviziju proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Županija te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu župana.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA