UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.