Stipe Zrilić: Unatoč smanjenju prihoda, imamo stabilan proračun

Na 36. županovom kolegiju bilo je razgovora o 22 točke dnevnog reda, a prva je bila i ona najvažnija, nacrt peijedloga drugih izmjena i dopuna proračuna zadarske županije za 2015. godinu, te projekcija za 2016. i 2017. godinu.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2015. godinu predlaže se proračun u iznosu od 241.300.000,00 kuna što je za 6,33% ili 16.300.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan, iznijela je pročelnica za financije Bibijana Baričević.

Ukupni prihodi i primici u Prijedlogu Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 241.300.000,00 kuna, što je za 6,33% ili 16.300.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan proračuna za 2015. godinu, koji je iznosio 257.600.000,00 kuna. Sastoje se od prihoda i primitaka – iznos od 218.968.269,25 kuna, te od vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) – iznos od 22.331.730,75 kuna.

Prihodi poslovanja Drugim izmjenama i dopunama za 2015. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 217.786.489,87 kuna, što je za 16.326.979,38 kune ili 6,97 % manje od prethodnog plana proračuna.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu prihodi od poreza iznose 61.165.000,00 kuna, što predstavlja smanjenje za 706.920,00 kuna ili za 1,14% u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od pomoći iznose 104.318.069,12 kuna što predstavlja smanjenje od 14,21%, odnosno za 17.274.822,85 kuna u odnosu na prethodni plan proračuna od 121.592.891,97 kuna, a čine

Rashodi poslovanja prema izmjenama plana iznose 198.622.586,75 kuna ili za 6,34% (13,4 mil. kuna), manje od prvobitnog plana, koji iznosi 212.068.745,48 kune, iz razloga što su ovim izmjenama i dopunama smanjeni rashodi poslovanja po projektu HERA, a odnosi se na prijenos sredstava partnerima u projektu (20 partnera) i to pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna (pomoći temeljem prijenosa sredstava EU) – iznos od 5,1 mil. kuna i ostalih rashoda (prijenosi sredstava EU subjektima izvan proračuna) – iznos od 6,9 mil. kuna.

Malo smo optimistično planirali prihode od poreza na početku godine, no bez obzira na smanjenje imamo stabilan proračun i tekuću godinu financijski ćemo uspješno privesti kraju, zaključio je župan Zrilić.

Prijedlogu proračuna predstoji predstavljanje na Županijskoj skupštini, te se očekuje odobravanje.

Izvor: http://www.antenazadar.hr

>