Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Lokalni izbori 2021.

- ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA DANA 3. LISTOPADA 2021.
Datum objave: 20.08.2021.


- ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Datum objave: 18.08.2021.


- ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE
Datum objave: 13.08.2021.


- IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA
Datum objave: 21.07.2021.


- KONAČNI REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE PROVEDENOG 30.SVIBNJA 2021.
Datum objave: 04.06.2021.


- REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.
Datum objave: 31.05.2021.


- KONAČNI REZULTATI - ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Datum objave: 20.05.2021.


- Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Zadarske županije
Datum objave: 20.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Roberta Dijana
Datum objave: 20.05.2021.


- Rješenje-ispravak rješenja
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Prihvaća se prigovor Ante Župana
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Slavka Šare
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Ante Fuzula
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Lea Zorice
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Davora Klarića
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Darka Smolić - Ročaka
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Antonia Kneževića
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Ante Crnjaka
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Antonije Crnjak
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Marine Bojanić
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Željke Crnjak
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Maria Vrselje
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Frane Vučetića
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Šime Buškulića
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Odbija se prigovor Mihovila Valčića
Datum objave: 19.05.2021.


- Rješenje - Prihvaća se prigovor Zdenka Sarađena
Datum objave: 19.05.2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- REZULTATI IZBORA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE
Datum objave: 17.05.2021.


- RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – GRAD BIOGRAD NA MORU
Datum objave: 30.04.2021.


- RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA PAKOŠTANE
Datum objave: 30.04.2021.


- RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA STARIGRAD
Datum objave: 30.04.2021.


- RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA SUKOŠAN
Datum objave: 30.04.2021.


 

NAPOMENA
Rokovi za prigovor teku od dana objave na mrežnoj stranici Zadarske županije.


- PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE
Datum objave: 30.04.2021.


- PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE
Datum objave: 30.04.2021.


- ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

Datum objave: 30.04.2021.


- PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUP SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

Datum objave: 30.04.2021.


- RADNO VRIJEME ŽIP ZADARSKE ŽUPANIJE

Datum objave: 30.04.2021.


- RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


- OBAVIJEST (datum održavanja izbora)


- RADNO VRIJEME ŽIP-a


- UPUTE BIRAČIMA


- OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I IZBORI ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE


- OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA


- OBJAVA BIRAČIMA GRADA BIOGRADA NA MORU


- OBJAVA BIRAČIMA OPĆINE STARIGRAD


- OBJAVA BIRAČIMA OPĆINE PAKOŠTANE


- OBJAVA BIRAČIMA OPĆINE SUKOŠAN


 

 

 

Državno izborno povjerenstvo
Visoka 15
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 2100-600, 01 2100-601
Fax: 01 2100-633
E-mail: dip@izbori.hr

Županijsko izborno povjerenstvo Zadarske županije
Zgrada trgovačkog i općinskog suda
Ulica Dr. Franje Tuđmana 35
23 000 Zadar
Telefon: 023 292 292
Email: zip.zadarska@izbori.hr

Poveznica za više informacija:

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/2754

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA