Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije

Zadarske županija je 2012. godine donijela Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije za četverogodišnje razdoblje. Programom su propisane mjere, način organiziranja, provođenja i nadzora zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, kao sastavnice okoliša od općeg dobra, koji ima osobitu zaštitu Republike Hrvatske.

Godine 2011. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj 130/11.) te 2014. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine broj 47/14.). Člankom 14. navedenog Zakona propisana je obveza županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša da izradi Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.  Sadržaj Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, čija je izrada propisana „starim“ Zakonom o zaštiti zraka  i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, čija je izrada propisana „novim“ Zakonom gotovo je identičan.

Sukladno članku 14. Zakona, Izvješće usvaja predstavničko tijelo Županije, a sukladno članku 15. Izvješće se objavljuje u službenom glasilu Županije. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije sadrži analizu podataka o kvaliteti zraka na području Zadarske županije, ostvarivanju i učinkovitosti mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije, podatke o provedenim inspekcijskim nadzorima, podatke o izrečenim kaznama, podatke o utrošenim financijskim sredstvima za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka, izmjene i dopune postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka.

Županijska skupština Zadarske županije na 5. sjednici održanoj dana 8. veljače 2018. godine donijela je Odluku o donošenju Izvješća o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje objavljeno je u „Službenom glasniku Zadarske županije broj 3/18“.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA