Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Kontakti

Kontakti

PRIVREMENI PROČELNIK

Željko Letinić, dipl.iur.

023/254-777

zeljko.letinic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za prostorno uređenje


VODITELJ ODSJEKA

Zvonimir Dorkin, prof. geog.

zvonimir.dorkin@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode te gospodarenje otpadom


VODITELJICA ODSJEKA

Helen Bošković Begić, prof.

023/350-356

023/350-355

helen.boskovic.begic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA

Mateja Palunčić, dipl.inž.preh.teh.

023/350-389

paluncic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Antonela Zrilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.

023/350-388

antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA

Mara Zelić, mag.oec.

023/350-388

mara.zelic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za komunalne poslove


VODITELJ ODSJEKA

Josip Matić, dipl.iur.

023 350-351

josip.matic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Petra Taraš, mag. iur.

023/350-351

petra.taras@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za upravljanje rizicima, civilnu i protupožarnu zaštitu te zaštitu od prirodnih nepogoda


VODITELJICA ODSJEKA

Ivka Ćorić, mag.iur.univ.spec.

023/350-318

ivka-coric@zadarska-zupanija.hr

Poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Odluka o ljetnom radnom vremenu

SJEDIŠTE ZADAR

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke referenti primaju utorkom od 08:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici primaju se utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Informacije na pultu četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati na lokaciji Zrinsko-Frankopanska 8, Zadar

Ulica kralja Stjepana Držislava 1, 23000 Zadar


PRIVREMENI PROČELNIK

Željko Letinić, dipl.iur.

023/254-777

zeljko.letinic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Gordana Sturnela

023/254-775

gordana.sturnela@zadarska-zupanija.hr

VODITELJICA ODSJEKA

Ivona Cota, mag.iur.

023/254-770

ivona.cota@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA

Ljiljana Marelić, mag.ing.aedif.

023/254-781

ljiljana.marelic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Vera Kalmeta Mustač, ing.građ.

023/254-776

vera.kalmeta.mustac@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Jagoda Šarunić-Ratković, ing.građ.

023/254-780

jagoda.sarunic.ratkovic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Zdenka Kamenečki, ing.građ.

023/254-778

zdenka.kamenecki@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK

Marijo Vigan, up. p.

023/254-787

marijo.vigan@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Danijela Škara, dipl.ing.građ.

023/254-785

danijela.skara@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Božena Forko, ing.građ.

023/254-784

bozena.forko@zadarska-zupanija.hr

REFERENT

Drago Brkić, građ.teh.

023/254-774

drago.brkic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK

Nikola Bezić, ing.građ.

023/254-782

nikola.bezic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Sanja Barać, ing.arh.

023/254-775

sanja.barac@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA

Ira Fabijanić, bacc.admin.publ.

023/254-779

ira.fabijanic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Danijela Kralj

023/254-786

danijela.kralj@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


VODITELJICA ODSJEKA

Ana Vidaić, dipl.tur.komunikolog

023/410-413

ana.vidaic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Tomislava Stanišić

023/254-773

tomislava.stanisic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Ana Vukić

023/254-788

ana.vukic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Hana Lovrin

023/254-783

hana.lovrin@zadarska-zupanija.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i evidencija vrijednosti nekretnina


Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica se nalazi na adresi Zrinsko-Frankopanska 8, Zadar i za stranke radi radnim danom od 08:00 do 15:00 sati

Stjepana Radića 2f , 23000 Zadar


VODITELJ ODSJEKA

Igor Bačić, dipl.ing.građ.

023/254-779

023/400-246

igor.bacic@zadarska-zupanija.hr

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada:


VIŠA REFERENTICA

Ana Jakić Smud, univ.bacc.oec.

023/400-235

ana.jakic.smud@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Anita Grubiša, prof.

023/400-236

anita.grubisa@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Ana Mrkobrad, struč.spec.oec.

023/400-242

ana.mrkobrad@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Sunčica Adžić, mag.ing.aedif.

023/400-251

suncica.adzic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA

Lucija Kačan, univ.bacc.submar.techn.

023/400-241

lucija.kacan@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA

Petra Stošić Janković, bacc.admin.publ.

023/400-240

petra.stosic.jankovic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA REFERENTICA

Josipa Župan, bacc.admin.publ.

023/400-248

josipa.zupan@zadarska-zupanija.hr

Evidencija vrijednosti nekretnina:


VODITELJICA PODODSJEKA

Ivana Lonić, bacc.admin.publ.

023/400-237

ivana.lonic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Mareta Budiša Šopić, mag.oec.

023/400-230

mareta.budisa.sopic@zadarska-zupanija.hr

BENKOVAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati

Domobranska 2, 23420 Benkovac

fax: 023/681-390


VODITELJICA ODSJEKA

Višnja Knežević, dipl.ing.građ.

Tel: 023 233 660

Mail: visnja.knezevic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Antonija Šugar Čačić, mag.iur.

023/681-059

antonija.sugar@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


SAVJETNICA

Ljiljana Didović, dipl.prof.

023/681-299

ljiljana.didovic@zadarska-zupanija.hr

BIOGRAD NA MORU

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati

Kralja Tvrtka 1, 23210 Biograd na Moru

tel: 023/384-701

fax: 023/384-794


VODITELJICA ODSJEKA

Hajdi Vulić, dipl.ing.građ.

023/384-796

hajdi.vulic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK

Tomislav Vrkić, dipl.iur.

023/384-792

tomislav.vrkic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA

Kristina Barišić, mag.iur

023/384-791

kristina.barisic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA

Marina Savić, mag.geogr.

023/501-507

marina.savic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA

Gordana Katuša, dipl.oec.

023/233-688

gordana.katusa@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA

Olga Joković,mag.iur.

023/501-506

olga.jokovic@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Lucija Vulin, mag.ing.aedif.

023/501-505

lucija.vulin@zadarska-zupanija.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Patricia Pilipović, mag.turism.cult.

023/501-504

patricia.pilipovic@zadarska-zupanija.hr

 

Pisarnica


REFERENTICA

Gordana Bačić

023/384-701

023/384-794

gordana.bacic@zadarska-zupanija.hr

GRAČAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati

Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac

fax: 23/773-394


VODITELJ ODSJEKA

Tadija Šišić, dipl.iur.

023/773-107

tadija.sisic@zadarska-zupanija.hr

STRUČNA SURADNICA

Anka Knežević, up.p.

023/773-394

anka.knezevic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA

Antonija Markanjević

023/773-397

antonija.markanjevic@zadarska-zupanija.hr

OBROVAC

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Projektanti i odvjetnici se primaju utorkom od 13:00 do 14:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati

Stjepana Radića 17, 23450 Obrovac

fax: 023/689-335


VODITELJ ODSJEKA

Čedomir Simić, dipl.iur.

023/689-323

cedomir.simic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA

Ana Kljajić

023/689-323

ana.kljajic@zadarska-zupanija.hr

PAG

Referenti se javljaju na telefone utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati

Pisarnica za stranke radi svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati

Bana Josipa Jelačića 8, 23250 Pag

fax: 023/600-126


STRUČNI SURADNIK

Benko Grašo, ing.građ.

023/611-126

benko.graso@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK

Gordan Fraćin, dipl,iur.

023/611-293

gordan.fracin@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA

Sanja Simić, dipl.iur.

023/494-381

sanja.simic@zadarska-zupanija.hr

Pisarnica


REFERENTICA

Mirjana Sabalić

023/600-116

mirjana.sabalic@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA