Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakti

Kontakti


PROČELNICA

Bibijana Baričević, dipl. oec.

023/350-306

023/350-307

bibijana.baricevic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna


POMOĆNICA PROČELNICE

Branka Erlić, dipl.oec.

023/350-302

branka.erlic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika


POMOĆNICA PROČELNICE

Biserka Galešić, dipl.oec.

023/350-303

biserka.galesic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK

Katarina Duka, mag. oec.

023/350-310

katarina.duka@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Roko Strika, mag.oec.

023/350-301

roko.strika@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Kristina Svirčić, mag.oec.

023/350-310

kristina.svircic@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

proračun - glavna knjiga

Mirjana Kamber

023/350-304

mirjana.kamber@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

likvidatura i knjiga ulaznih računa

Ankica Grgurev

023/350-305

ankica.grgurev@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

obračun plaća i naknada, blagajna

Aida Zurak

023/350-315

aida.zurak@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Luka Grzunov

023/350-312

luka.grzunov@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA