Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakti

Kontakti


PROČELNICA

Bibijana Baričević, dipl. oec.

023/350-306

023/350-307

bibijana.baricevic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna


SAVJETNIK

Roko Strika, mag.oec.

023/350-301

roko.strika@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Iva Vanjak, mag. oec.

023/350-326

iva.vanjak@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika


POMOĆNICA PROČELNICE

Biserka Galešić, dipl.oec.

023/350-303

biserka.galesic@zadarska-zupanija.hr

VODITELJICA PODODSJEKA

Marija Kolić, dipl. oec.

023/350-390

marija.kolic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA

Kristina Šarlija, mag.oec.

023/350-310

kristina.sarlija@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

proračun - glavna knjiga

Mirjana Kamber

023/350-304

mirjana.kamber@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

likvidatura i knjiga ulaznih računa

Ankica Grgurev

023/350-305

ankica.grgurev@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

obračun plaća i naknada, blagajna

Aida Zurak

023/350-315

aida.zurak@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

obračun plaća i naknada, blagajna

Anđela Trošelj

023/350-359

andela.troselj@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Luka Grzunov

023/350-312

luka.grzunov@zadarska-zupanija.hr

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Stoša Žunić

023/350-392

stosa.zunic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za praćenje projekata Europske Unije


POMOĆNICA PROČELNICE

Branka Erlić, dipl.oec.

023/350-302

branka.erlic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA

Maja Bugarija, mag. oec.

023/350-375

maja.bugarija@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA