Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Matično područje: Zadar, Silba, Molat, Veli Iž i Sali

Stjepana Držislava 1, Zadar

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel:

023/350-118, 023/350-119, 023/350-120 - izdavanje dokumenata, verifikacije - Matice rođenih i Knjige državljana

023/350-164, 023/350-165 - Matica rođenih - prijava, 

023/350-116, 023/350-210 - Matica vjenčanih,

023/350-125, 023/350-126 - Matica umrlih,

fax: 023/350-157


Napomena: Izvatke i potvrde iz državnih matica možete zatražiti u najbližem matičnom uredu neovisno o mjestu upisa u državne matice - na temelju čl. 27. st. 5. Zakona o državnim maticama (NN br. 96/93, 76/13, 98/19)


E-GRAĐANI

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA