Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Aktivni natječaji

Aktivni natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zadarske županije prikupljanjem pisanih ponuda


DATUM OBJAVE 13.05.2022.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu


Zahtjevi i obrasci moraju biti popunjeni elektronski, potpisani, pečatirani i isprintani

DATUM OBJAVE 9.05.2022.

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u prosvjeti


DATUM OBJAVE 23.03.2022.

JAVNI POZIV za prijavu programa/projekata za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu


DATUM OBJAVE 3.03.2022.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu


DATUM OBJAVE 22.02.2022.

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 18.02.2022.

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku– za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku - područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku . Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za zaprimanje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 14.veljače 2022. godine.

DATUM OBJAVE 14.01.2022.

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Napomena: Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici i dnevnom tisku . Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za zaprimanje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 14.veljače 2022. godine.

DATUM OBJAVE 14.01.2022.

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 12.01.2022.

Javni poziv za dodjelu Welcome nagarad za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini


DATUM OBJAVE 06.10.2021.

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini.


Dana 28.  rujna  2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece objavilo je Natječaj za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece za 2021. godinu.

Informacije o natječaju dostupne su na stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html (Narodne novine broj 103/21)

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama., odnosno do 9. listopada 2021. godine

DATUM OBJAVE 28.09.2021.

Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 21.09.2021.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2022. godinu


DATUM OBJAVE 10.09.2021.

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVAPOMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.


DATUM OBJAVE 09.08.2021.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu


Zadarska županija dana 23. travnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu. Program je izradio Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, a namjena mu je dodjelom bespovratnih potpora različitih iznosa očuvati i poticati poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog toga došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, tj. 23. svibnja 2021. godine, odnosno prvi sljedeći radni dan, dok su sredstva za provedbu ovog Programa osigurana u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.

Cijeli sadržaj Javnog poziva, s pripadajućim obveznim obrascima možete preuzeti ispod.

DATUM OBJAVE 23.04.2021.


Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu


DATUM OBJAVE 15.03.2021.


Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2021. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u prosvjeti


DATUM OBJAVE 12.03.2021.


Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE 10.02.2020.


JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade –područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE 15.01.2020.


Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije


DATUM OBJAVE 13.01.2020.


Javni poziv za dodjelu sredstava potpore iz područja lovstva na području Zadarske županije za 2020. Godinu


DATUM OBJAVE 26.10.2020.


Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije


DATUM OBJAVE 20.10.2020.


NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2020. godini.


Dana 9. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2020. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece objavilo je Natječaj za godišnju nagradu i nagradu za životno djelo za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece za 2020. godinu.

Informacije o natječaju dostupne su na linku: „Narodne novine“  broj 110/2020  Oglasni dio https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama., odnosno do 24. listopada 2020. godine

DATUM OBJAVE 09.10.2020.


Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. Godinu


DATUM OBJAVE 16.09.2020.


JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2020. godinu


DATUM OBJAVE 16.09.2020.


Javni poziv - Programa kreditiranja kroz financijski instrument COVID 19


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA