Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2023. godinu


OBJAVLJENO 27. rujna 2023. godine

OBJAVLJENO 27. rujna 2023. godine

OBJAVLJENO 21. lipnja 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 21. lipnja 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. srpnja 2023. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Poljoprivrednici kojima je Ekonomska veličina gospodarstva iz AGRONET-a nula iz razloga što navedeni sustav nije ažuriran, mogu se obratiti Upravi za stručnu podršku razvoja poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede koja će im izdati važeći dokument koji mogu priložiti u sklopu Javnog poziva, a umjesto Ekonomske veličine gospodarstva iz AGRONET-a.

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


OBJAVLJENO 15. svibnja 2023. godine

OBJAVLJENO 16. veljače 2023. godine

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području ZŽ za 2023. godinu


OBJAVLJENO 7. veljače 2023. godine

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja televizijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 7. ožujka 2023. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 7. ožujka 2023. godine

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2022. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 9. studenog 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu


Datum objave: 9. prosinca 2022. godine

Datum objave: 12. kolovoza 2022. godine

Datum objave: 26. srpnja 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 6. svibnja 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2022. g. na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 7. ožujka 2022. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2022. g. na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 7. ožujka 2022. godine

 

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2021. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 9. studenog 2021. godine

 

Rezultati javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 22. travnja 2021. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zada. Županiji za dodjelu fin. Potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2021. g. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


 Datum objave: 10. ožujka 2021. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zada. Županiji za dodjelu fin. Potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2021. g. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


 Datum objave: 10. ožujka 2021. godine

 

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


 Datum objave: 09. lipnja 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 05. svibnja 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 20. ožuka 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2019. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 14. studenoga 2019. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 01. travnja 2019. godine

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2019 godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 21. ožujka 2019. godine

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 21. ožujka 2019. godine

Rezultati Natječaja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Zadarske županije „Slobodan od ovisnosti rasturam u umjetnosti“


Datum objave: 18. veljače 2019. godine

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2018. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 19. studenoga 2018. godine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika


Datum objave: 17. studenoga 2018. godine

Obavijest i Odluka o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2018. godini


Datum objave: 10. srpnja 2018. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 21. ožujka  2018. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata / programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade-područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE: 13. ožujka 2018.

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata / programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE: 13. ožujka 2018.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE: 29. ožujka 2017.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajednički poslove


DATUM OBJAVE 29. ožujka 2017.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA