Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Javni natječaj za prijem višeg stručnog suradnika - vježbenik u Upravni odjel za financije i proračun


Objavljeno na mrežnoj stranici Narodnih novina i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 09. rujna 2020. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja odnosno do 17. rujna 2020. godine.

Oglas za prijam voditelja pododsjeka u Upravni odjel za financije i proračun


OBJAVLJENO 18. rujna 2020. godine

Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 01. rujna 2020. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 9. rujna 2020. godine.

Oglas za prijam domaćice u Ured župana


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 10. kolovoza 2020. godine

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno 18. kolovoza 2020. godine.

Oglas za prijam administrativnog tajnika u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove


OBJAVLJENO 10. rujna 2020. godine

OBJAVLJENO 10. kolovoza 2020. godine

OBJAVLJENO 10. srpnja 2020. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno 18. srpnja 2020. godine.
Budući rok za podnošenje prijava na oglas završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je prvi slijedeći radni dan, odnosno 20. srpnja 2020. godine

 

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA