Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Javni natječaj za prijam referenta u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 14/2021 i mrežnim stranicama Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 03. ožujka 2021. godine

OBJAVLJENO 12. veljače 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 22. veljače 2021. godine.

 

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA