Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Javni natječaj za prijam referenta u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade


Objavljeno u "Narodnim novinama" broj 14/2021 i mrežnim stranicama Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 11. lipnja 2021. godine

OBJAVLJENO 03. ožujka 2021. godine

OBJAVLJENO 12. veljače 2021. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 22. veljače 2021. godine.

 

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA