Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Ureda župana


Objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 129/2019, mrežnoj stranici Zadarske županije i oglasnoj ploči Doma županije

OBJAVLJENO 2. siječnja 2020. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“., slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 10. siječnja 2020. godine.

Javni natječaj za prijam višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove


Objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 106/2019, mrežnoj stranici Zadarske županije i oglasnoj ploči Doma županije

OBJAVLJENO 7. studenoga 2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 16. studenoga 2019. godine. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi,
posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan,
odnosno 18. studenoga 2019. godine

 

OBJAVLJENO 5. prosinca 2019. godine

Javni natječaj za prijam višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 106/2019, mrežnoj stranici Zadarske županije i oglasnoj ploči Doma županije

OBJAVLJENO 7. studenoga 2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 16. studenoga 2019. godine. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi,
posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan,
odnosno 18. studenoga 2019. godine

 

OBJAVLJENO 5. prosinca 2019. godine

Oglas za prijam samostalnog upravnog referenta za prostorno uređenje i gradnju u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Ispostava Pag


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 6. studenoga 2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 14. studenoga 2019. godine.

 

OBJAVLJENO 5. prosinca 2019. godine

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA