Natječaji Zadarske županije

DATUM OBJAVE 27.04.2017

Javni natječaj za lovište broj XIII/101 Pag

Dokumentacija za javni natječaj broj XIII/101 "Pag"

Prilozi:

- Prilozi za javni natječaj broj XIII/101 Pag


DATUM OBJAVE 07.04.2017

Javni poziv- potpore za stručno osposobljavanje

Prilozi:

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 2017
- Zahtjev-početak rada poduzetnika


DATUM OBJAVE 07.04.2017

Javni poziv-potpore za početak rada poduzetnika

Prilozi:

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 2017
- Zahtjev-početak rada poduzetnika


DATUM OBJAVE 07.04.2017

Javni poziv-potpore poduzetništvu mladih i žena

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 2017
- Zahtjev-poduzetništvo mladih i žena


DATUM OBJAVE 07.04.2017

Javni poziv- potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima

Prilozi:

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 2017
- Zahtjev- tradicijski i umjetnički obrti


DATUM OBJAVE 31.03.2017

Javni poziv za podnošenje zahtijeva za kredite iz Programa „Jamsteno-kreditni fond za zeleno poduzetnštvo“za podnošenje zahtijeva za kredite iz Programa „Jamsteno-kreditni fond za zeleno poduzetnštvo“

 Prilozi:

- INFORMACIJE O PROGRAMU „JAMSTVENO-KREDITNI FOND ZA ZELENO PODUZETNIŠTVO“INFORMACIJE O PROGRAMU „JAMSTVENO-KREDITNI FOND ZA ZELENO PODUZETNIŠTVO“
- Obrazac - Prijave na javni poziv AGRRAObrazac - Prijave na javni poziv AGRRA


 

DATUM OBJAVE 21.02.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu

 Prilozi:

- Obrazac ZŽ-2017-RR1
- Obrazac ZŽ-2017-RR2
- Obrazac ZŽ-2017-RR3
- Obrazac ZŽ-2017-RR4
- Obrazac ZŽ-2017-RR5
- Obrazac ZŽ-2017-RR6
- Obrazac ZŽ-2017-RR7
- Obrazac ZŽ-2017-RR8
- Obrazac ZŽ-2017-RR9
- Troškovnik
- Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga od strane Zadarske županije
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 


 

DATUM OBJAVE 01.02.2017

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

 Prilozi:

- Obrazac opisa programa/projekta
- Obrazac proračuna
- Obrazac izjave o partnerstvu
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije

 

 


DATUM OBJAVE 24.01.2017

JAVNI POZIV UDRUGAMA za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2017. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u sportu

 Prilozi:

- Obrazac opisa programa ili projekta
- Obrazac proračuna programa ili projekta
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije
- Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

 


DATUM OBJAVE 16.01.2017

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove

 Prilozi:

- Obrazac opisa programa/projekta
- Obrazac proračuna
- Obrazac izjave o partnerstvu
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije

 

 


 

DATUM OBJAVE 5.01.2017

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

 Prilozi:

- Obrazac

 


 

DATUM OBJAVE 25.10.2016

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva za 2016. godinu
Odluka o potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije za 2016 godinu

 Prilozi:

- Prijavni obrazac
- Troškovnik
- Zahtjev za nepostojanje duga prema ZZ
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 


DATUM OBJAVE 26.09.2016

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2017. godinu

Obrazac 1 - Prijava za kulturu, sport i tehničku kulturu

Obrazac 1 - Prijava za predškolstvo, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Obrazac 2 - Proračun

Obrazac 3 - Izjava

Obrazac 4 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 


 

DATUM OBJAVE 09.09.2016

Javni poziv za iskazivanje interesa (neobvezujući) za realizaciju projekta izgradnja zdravstveno – turističkog centra biograd u Biogradu na Moru

 


 

DATUM OBJAVE 30.08.2016

Poziv za iskaz interesa za partnerstvom u projektu centar kompetencija

 


 

DATUM OBJAVE 10.06.2016

J AV N I  P O Z I V za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2016. godinu

 


 

DATUM OBJAVE 08.06.2016

J AV N I P O Z I V za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2016. godinu


- Zahtjev za nepostojanje duga prema ZŽ
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Zahtjev ZŽ-2016-RR1.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR2.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR3.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR4.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR5.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR6.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR7.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR8.doc
- Zahtjev ZŽ-2016-RR9.doc
- Troškovnik

 


 

DATUM OBJAVE 08.06.2016

> JAVNI POZIV JE ZATVOREN 15. srpnja 2016. GODINE

JAVNI POZIV
za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2016. godinu

- Izjava
- Prijavni obrazac


 

DATUM OBJAVE 06.06.2016

Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture Zadarske županije za 2016. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

- Zahtjev za nepostojanje duga prema ZŽ
- Obrazac ZŽ-2016-UD1
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Troškovnik


DATUM OBJAVE 03.06.2016

Javni poziv za dodjelu potpora za početak rada poduzetnika za 2016. godinu

 Prilozi:

- Zahtjev za dodjelu potpore za početak rada poduzetnika
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 


DATUM OBJAVE 03.06.2016

Javni poziv za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje za 2016. godinu

 Prilozi:

- Zahtjev za dodjelu potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti


 

DATUM OBJAVE 03.06.2016

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu

 Prilozi:

- Zahtjev potporu za tradicijske i umjetničke obrte
- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 DATUM OBJAVE 11.02.2016

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih lovišta

1. Dokumentacija za javni natječaj XIII/125 „POLAČA“
2. Dokumentacija za javni natječaj XIII/132“ VELIKI URLJAJ“

 Prilozi:

- Prilozi za javni natječaj XIII/125 Polača
- Prilozi za javni natječaj XIII/132 Veliki Urljaj

- Dopuna priloženih izjava

 

 


 

DATUM OBJAVE 20.01.2016

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i sportu Zadarske županije za 2016. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u sportu

Prilozi:

- Obrazac opisa programa/projekta
- Obrazac proračuna
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije


 

DATUM OBJAVE 18.01.2016

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Prilozi:

- Obrazac opisa programa/projekta
- Obrazac proračuna
- Obrazac izjave o partnerstvu
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije


 

 

DATUM OBJAVE 15.01.2016

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove


Ispravak Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove

Prilozi:

- Obrazac opisa programa/projekta
- Obrazac proračuna
- Obrazac izjave o partnerstvu
- Obrazac izjave da nema dugovanja prema proračunu Zadarske županije


 

 

DATUM OBJAVE 12.01.2016

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

Prilozi:

- Obrazac prijedloga


 

DATUM OBJAVE 06.10.2015


Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije

Prilozi:

- Prijavni obrazac


 

DATUM OBJAVE 29.09.2015


Javni poziv za fizičke osobe za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Zadarskoj Županiji u 2015. godini

Prilozi:

- Prijavni obrazac


 

DATUM OBJAVE 23.09.2015

Javni poziv za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2015. godinu.

Prilozi:

- Izjava o povezanosti
- Izjava o korištenim potporama
- Zahtjev


 

DATUM OBJAVE 09.09.2015

Javni poziv za dodjelu potpora za početak rada poduzetnika za 2015. godinu.

Prilozi:

- Izjava o povezanosti
- Izjava o korištenim potporama
- Zahtjev


DATUM OBJAVE 08.09.2015

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu.

Prilozi:

- Obrazac
- Izjava


DATUM OBJAVE 24.03.2015

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2015. godinu


Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“


Otvoren treći krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata obnovljivih izvora energije


DATUM OBJAVE 16.01.2015. GODINE

POZIVNI NATJEČAJ za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije 2015. godinu
Obrazac prijedloga

DATUM OBJAVE   14.11.2014. godine 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva za 2014. godinu
OBRAZAC – ZAHTJEV ZA PRIJAVU
ODLUKA o potporama za razvoj i unapređenje lovstva za 2014. godinu 


DATUM OBJAVE 07.10.2014. GODINE 

JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Zadarske županije
Obrazac UOP-L zahtjeva

DATUM OBJAVE 27.08.2014. GODINE 

Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvornih lovišta  broj XIII/118 „NIN“ i lovište broj XIII/106“ŠKARDA-IST
DOKUMENTACIJA ZA JAVNI NATJEČAJ


Glavni ured Hrvatske turističke zajednice objevljen je javni poziv u okviru nacionalnog programa "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu 2014." podijeljen u dvije kategorije "Djelatnik godine – naziv kategorije" ili „Priznanje za životno djelo u turizmu“


Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa konkurentnost turističkog gospodarstva


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora  iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2014. godinu


Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije(OBRAZAC)


Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava


Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja


Pozivamo sve zainteresirane da obrate pozornost na aktualni Javni poziv Ministarstva turizma u kojem se dodjeljuju bespovratna sredstva Programima poticanja inovacija u turizmu, a koji je otvoren do 31. kolovoza 2012. godine


Otvoren natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava «Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba»


Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa jadranske prekogranične suradnje


Natječaj za bespovratna sredstva za projekte usmjerene na promicanje održivog razvoja i politike zaštite okoliša


Natječaj za bespovratna sredstva za projekte usmjerene prevenciji nasilja među mladima i djecom te njegovanju volonterstva među mladima


OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA SA POZITIVNO OCJENJENIM ZAHTJEVIMA NA NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE NABAVE I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORSKIH SUSTAVA ZA PRIPREMUPOTROŠNE TOPLE VODE ZA 2011. GODINU
prilog za ispis


Poziv za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini


10.03.2010
Natječaj za sufinanciranje aktivnosti kojima se obilježava Međunarodna godina biološke raznolikosti


17.02.2010
JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz projekta "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA"

>