Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

„JOINT CROSS BORDER TRAINING” – Edukativna međugranična radionica - Sastanak prekogranične suradnje Italija- Hrvatska

Posted On Utorak, 09 studenoga 2021 10:04

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u suradnji sa projektnim partnerima Institutom za oceanografiju i ribarstvo te s Javnom ustanovom RERA – S.D. održala je 19. listopada 2021. godine u prostorijama INOVAcije, Centra za kreativne industrije u Zadru edukativnu prekograničnu radionicu na temu „Inovativne projekcije proistekle kroz organizaciju pilot projekata u poslovanju i trženju proizvodima ribarstva kroz projekt Prizefish” i održivo ribarstvo na Jadranu kroz inovativne tehnologije i jadranske riblje proizvode - projekt Prizefish”.

 “Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda” ili skraćeno projekt Prizefish, dio je prve prioritetne osi „Plava inovacija“ programa prekogranične suradnje INTERREG Italija- Hrvatska 2014-2020.

Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo jadransko more! - krilatica je projekta čija je provedba započela 1. siječnja 2019. i traje do 31. prosinca 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 €, od je čega 85% financirano iz ERDF. Ciljevi projekta Prizefish su razvoj prekograničnog lanca opskrbe ribarstva i lanca vrijednosti na Jadranu te kapitalizacija istih kroz prekogranične zajedničke treninge radi povećanja potencijala dugoročne gospodarske, ekološke i društvene održivosti na jadranskim obalnim područjima.

Vodeći partner je Sveučilište u Bologni, a ostali partneri su: Zadarska županija, Institut za oceanografiju i ribarstvo,  Ministarstvo poljoprivrede, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ribarska zadruga Omega 3, Ribarska zadruga Istra, CNR: Institut morskih znanosti ISMAR, ASSAM: Agencija za agrohranu regije Marche, CESTHA: Eksperimentalni centar za očuvanje staništa, Srednja škola ‘Remo Brindisi’, OGS: Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geofizike,  Organizacija proizvođača školjkaša – Bivalvia Veneto, Regija Emilia – Romagna. 

Edukativna međugranična radionica održala se u obliku hibridnog događaja (uživo i online). Na sastanku su se okupili znanstvenici, stručnjaci, vanjski suradnici i projektni partneri koji su kroz svoja izlaganja predstavili dostignuća projekta te otvorili diskusiju s hrvatskim i talijanskim ribarima i ostalim dionicima u sektoru ribarstva koji su prisustvovali sastanku.

Nakon uvodnih riječi pročelnika Upravnog odijela za poljoprivredu i ribarstvo Zadarske županije gosp. Daniela Segarića koji je naglasio važnost inovacija za daljnje poticanje propulzivnosti sektora te jačanje značaja ribarstva u Zadarskoj županiji ali i u okviru cijelog Jadrana. Nakon njegova izlaganja i pozdrava započeo je niz predavanja pod moderiranjem mag.ing. Valentine Andrić, zadužene za savjetodavnu podršku iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Uvodne napomene o projektu PRIZEFISH, osnovnu ideju i viziju projekta, glavne ciljeve i važnost projekta Prizefish iznijela  je gđa. Alessia Cariani, predstavnica vodećeg partnera projekta.

Osnovni cilj projekta je poboljšati dugoročnu održivost jadranskog ribarstva (ekološki, društveni, ekonomski) kroz proces INOVACIJA. Osnovne aktivnosti projekta  su razvoj i implementacija:

-najboljih praksi i smjernica za odgovorno  ribarstvo

-poboljšane tehnologije prerade ribljih proizvoda

-inovativni lanac opskrbe i lanac vrijednosti ribljih proizvoda

Gđa. Giulia Sandalli, predstavila je načela za certificiranje jadranskog ribarstva. Kroz projekt Prizefish razvijena je shema certificiranja; ARFM (Adriatic Responsible Fishery Management), koja se vodila s ciljem prepoznavanja odgovornog ribarstva i načela za njegovo prepoznavanje. Predstavljeni su standardi koji se temelje na ekološkom, ekonomskom i socijalnom aspektu te proceduralni okvir kojima je definiran postupak certificiranja za shemu certificiranja. Dr. Eva Merloni sa Sveučilišta u Bologni predstavila je ispitivanje ekološki inovativnih lanaca opskrbe ribarstva na tržištu jadranskih ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću koja daje jednu novu dimenziju prepoznavanja odgovornog ribarstva kroz lanac vrijednosti. Nakon uvodnog predavanja o nutritivnoj važnosti ribe kao namirnice i preporuka za njeno konzumiranje uslijedilo je predavanje prof. dr. Luce Mulazzani i prof. dr. Marije Cerjak o preferencijama prema inovativnim ribljim proizvodima na talijanskom, španjolskom i hrvatskom tržištu. Prikazani su odnosi potrošača prema načelima održivog i odgovornog ribarstva kao i što potrošači podrazumijevaju kao lanac vrijednosti u kategoriji ribarstva i trženja. Dr. Lav Bavčević iznio je zanimljivo izlaganje u svjetlu upravljanja ribarstvom u kategoriji male plave ribe pod naslovom „Putevi i stranputice upravljanja ribolovom koji cilja malu plavu ribu“. Uvode se nova znanstvena promišljanja što doprinose jačanju znanstvene misli i rasprave, a sve u potrebi uravnoteženja okolišnog i socio-ekonomskog pristupa ribarstvu. „Primjena teorije maksimalnog održivog prinosa u planu upravljanja za malu plavu ribu može rezultirati s drastičnim smanjenjem dozvoljene količine ulova s proporcionalnim  posljedicama za ribare i prateću industriju. Istraživanja pokazuju da je vrlo neizvjesno hoće li ograničenje ulovne količine rezultirati s ciljanom i stabilnom biomasom srdele. Ciljanje maksimalno održivog prinosa za srdelu, čija biomasa značajno ovisi o faktorima okoliša, nije znanstveno opravdana opcija“, iznio je prof. Bavčević. O inovativnim procesima i proizvodima kroz projekt Prizefish govorio je mr. sc. Mario Lovrinov obradivši segmente izvlačenja ulova kod male plave ribe putem usisnih pumpi i predstavljanjem pilot projekta korištenja pumpe te selekcije na školjkašima. U svojem izlaganju Lovrinov je govorio i o adaptaciji procesne opreme za pripremu novih  ribljih proizvoda burgera od kozica i miješane ribe, o obradi školjkaša i burgera kroz korištenje visokog pritiska te o proizvodnji fileta srdela u atmosferi plemenitih plinova, kako bi se postigla dugotrajnost upotrebe proizvoda. Dr. Tibor Janči obradio je kategoriju manipulacije ribom na brodu u traženju dodane kvalitete finalnog proizvoda te je stavio naglasak na one segmente manipulacije i hlađenja koji nisu dovoljno riješeni i na koje se treba usmjeriti pogotovo kod tretiranja ribe i ostalih morskih organizama iz demerzalnog ribolova. Završno predavanje odradio je prof. dr. Daniel Matulić na temu nastavka projekta, govorio je o aplikacijama pumpi za vađenje sitne plave ribe kroz novu inovativnu kategoriju koja tek slijedi, a odnosi se na selekciju male plave ribe kao metode očuvanja ribljeg fonda u Jadranskom moru. Preliminarni rezultati preživljavanja srdele i inćuna nakon uporabe usisnih pumpi su vrlo ohrabrujući te otvaraju put jednom sasvim novom poimanju ribarstva kroz vraćanje dijela nedorasle ribe u more putem selektora. U okviru mjere suradnja ribara i znanstvenika pod vodstvom instituta Ruđer Bošković, Agronomskog fakulteta i ribarskog obrta Damir Mišlov projekt se nastavlja.

Zaključna analiza i komentari  ribara i znanstvenika naglasili su izuzetnu čak revolucionarnu važnost provedenih istraživanja i pilot projekata, kod okružujućih mreža plivarica jer su kroz pristup razvoja manipulativne tehnike na brodu djelovali na održivost resursa kroz odgovoran pristup ribara s mogućnošću globalnog utjecaja kroz primjere prakse vraćanja žive nedorasle ribe u more. To daje naglasak na multiplikativna povećanja biomase kao i reproduktivni potencijal ribe vraćene u more. Istovremeno razvoj nove tehnologije procesa doprinosi povećanoj sigurnosti ribara na brodu, veće kvalitete ulova, povećanoj brzini operacija kao i dobrobiti životinja te povećanju tržne vrijednosti.

Sva dosadašnja istraživanja, dokumenti i studije projekta Prizefish dostupni su široj javnosti na službenim stranicama:

https://www.italy-croatia.eu/web/prizefish

Novosti o projektu dostupne su na društvenim stranicama projekta:

Pročitano 1786 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA