Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Zadarska županija dijeli potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima

Posted On Četvrtak, 11 srpnja 2019 09:31

U gospodarstvu i obrtništvu Zadarske županije vidljivi su pozitivni pomaci u određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani rast izvoza i suficit vanjskotrgovinske razmjene te udjela prihoda ostvarenih na stranim tržištima.

ZADARSKA ŽUPANIJA ZAPOSLENI       

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Povećanje  (2014-2019)

31.5.

49.483

50.378

51.992

53.819

56.458

59.098

9.615

U našoj Županiji trudimo se stvarati pozitivnu poduzetničku klimu u cilju privlačenja novih investicija u industriji i uslužnim djelatnostima.

Suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Zadar i Obrtničkom komorom Zadarske županije omogućuje nam kvalitetniji pristup prema gospodarstvenicima i obrtnicima u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja, mjera i potpora gospodarstvu i obrtništvu. Zadarska županija  izdvaja značajna financijska sredstva za promociju gospodarstva i obrtništva na sajmovima u zemlji i inozemstvu, tradicijske obrte, edukaciju poduzetnika te izradu promotivnih materijala.

Sve to upućuje da od strane Županije postoji vizija malog i srednjeg gospodarstva koje treba biti konkurentno i ravnomjerno razvijeno, a koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza i povećanom broju zaposlenih. Zadarska županija će i dalje pronalaziti mogućnosti olakšanom pristupu financijskim instrumentima i raditi na što većoj promociji poduzetništva kako bi poslovno okruženje bilo što pozitivnije, ne samo za postojeće poduzetnike, nego i za nove poduzetnike.

Tako je Zadarska županija prošle godine u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu svake godine dodjeljuje potpore malim poduzetnicima, a sve u cilju razvoja i jačanja konkurentnosti malog gospodarstva isplatila potporu u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna na račune 82 prijavitelja koji su ispunili tražene uvjete Javnog poziva za male poduzetnike.

Ove godine, Zadarska županija provodi Program za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu te je dana 3. srpnja 2019. godine objavila Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu.

Programom za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu utvrđuje se postupak dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih sredstava iz proračuna Zadarske županije za dodjelu potpora: tradicijskim i umjetničkim obrtima, poduzetništvu mladih i žena, za početak rada poduzetnika te za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2019. godinu.

Korisnici potpora mogu biti samo mikro poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili otocima na području Zadarske županije.

U potpomognuta područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Benkovac, Grad Obrovac, Općina Galovac, Općina Gračac, Općina Lišane Ostrovičke, Općina Polača i Općina Stankovci.

U brdsko-planinska područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Gračac, Općina Jasenice i Općina Starigrad.

U otoke Zadarske županije spadaju svi otoci na području Zadarske županije bez obzira na to na području koje jedinice lokalne samouprave se nalaze.

Korisnici potpora, osim poduzetnika početnika, moraju također zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja utvrđena na dan 31. prosinca 2017. godine: aktiva im može biti do 2,6 milijuna kuna, prihodi im mogu biti do 5,2 milijuna kuna, te im prosječan broj radnika tijekom poslovne godine može biti do 10.

U Proračunu Zadarske županije za 2019. godinu kao potpora malom poduzetništvu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna.

Potpore za početak rada odobravaju se za sljedeće namjene: refundaciju troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, uređenje poslovnog prostora, nabavu opreme za osnovnu djelatnost, nabavu repromaterijala, izradu web stranice, izradu promotivnog materijala te nabavu informatičke opreme.

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima odobravaju se za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.), troškovi sudjelovanja na sajmovima i izložbama, izrada promidžbenog materijala, stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/ umjetničkog obrta.

Potpore za stručno osposobljavanje odobravaju se za sljedeće namjene: majstorski ispit ili ispit za stručno osposobljavanje čije polaganje je propisano zakonom, usavršavanje u zanimanju, dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) te informatičko obrazovanje.

Potpore poduzetništvu mladih i žena odobravaju se za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada, financiranje nabave novih strojeva i opreme, edukacija vlasnika ili zaposlenika, sudjelovanje na sajmovima, izrada web stranice, izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpore mogu biti mikro poduzetnici te obrtnici i to:, d.o.o., j.d.o.o. i zadruge, upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima i otocima Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, a koji imaju najmanje jednog, a najviše 10 (deset) zaposlenih i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.

Pravo na potporu ima podnositelj zahtjeva za troškove nastale od lipnja 2018. godine.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna.

Tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr pod poveznicom Natječaji/Potpore i priznanja/Aktivni natječaji.

Zahtjev se predaje neposredno u pisarnicu Županije ili slati poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Zadarska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

23000 Zadar, Božidara Petranovića 8

uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu“

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Cilj ovog Javnog poziva je pomoć, podrška i poticaj mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Pročitano 2616 puta

Zadnje objave

ožujka 23, 2023

NAJAVA 12. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

12. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 30. ožujka…
ožujka 09, 2023

Republika Koreja želi intenzivirati suradnju sa Zadarskom županijom

Župan Božidar Longin sa suradnicima primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike…
veljače 16, 2023

NAJAVA 11. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

11. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 23. veljače…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA