Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport obavlja upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture, predlaže javne potrebe i prati izvršavanje javnih potreba u području iz svoga djelokruga, usklađuje investicije i održavanje te predlaže razvitak mreže ustanova iz svoga djelokruga, prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije.

Djelatnost odjela


  • Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se ondose na poslove utvrđivanja uvjeta za osnivanje kazališta, sportske djelatnosti, djelatnosti predoškolskog odgoja i obrazovanja, djelatnosti osnovnog i srednjeg odogja i obrazovanje, te obrazovanje odraslih i tehničku kulturu.
  • izrađivanje i izvršavanje proračuna u dijelu koji se odnosi na decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, te javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom, srednjem i visokom školstvu
  • planiranje tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija, izgradnju kapitalnih objekata osnovnog i srednjeg školstva
  • predlaganje mreže ustanova iz svoga djelokruga
  • provođenje natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
  • pripremanje nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela

023/350-404

023/350-367

zdzupanija-drustvene@zadarska-zupanija.hr

zdzupanija-drustvene@rivaon.com

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA