Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Fondovi Europske Unije

 

Novosti

 

 

Kontakt

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Nikolina Miočić, univ. spec za EU projekte

023/350-423

023/350-424

miocic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Maja Bugarija, mag. oec.

023/350-423

maja.bugarija@zadarska-zupanija.hr

Projekt kulturnu rutu putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa zadarske županije

Tomislava Gregov struč. spec. admin. publ.

023/350-423

tomislava.gregov@zadarska-zupanija.hr

Projekt HERCULTOUR i READINESS

Elma Filipović Majica, dipl. pol

023/350-417

filipovic.majica@zadarska-zupanija.hr

Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Nena Ivanov mag. oec

023/350-423

nena.ivanov@zadarska-zupanija.hr

Projekt IRENE

Petra Dominis Žura, mag.paed./mag.philol.hisp.

023/350-423

petra.dominis.zura@zadarska-zupanija.hr

Projekt EDIC Zadar 2018-2020

Marko Mašina, univ spec. oec.

023/501-100

marko.masina@zadarska-zupanija.hr

 

 

Poveznice

EU Fondovi

Web portal Europske unije

Web portal Europske komisije

Središnja agencija za ugovaranje i financiranje

Strukturni fondovi

Europski Parlament

Vijeće Europske unije

Europska komisija

Ured za statistiku europske Unije

Europski investicijski fond

Europska investicijska banka

Odbor regija

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA