Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.

Liburnska obala 6/3, 23000 Zadar

Novosti

Trenutno nema aktivnih novosti.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA