Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja stručne poslove pri izradi nacrta prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna županije te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati dnevnu naplatu prihoda i izvršenje rashoda proračuna te likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda; obavlja poslove uspostave jedinstvenog računovodstvenog sustava županijske riznice od transakcijskog sustava preko sustava za upravljanje novčanim tokovima i likvidnošću do financijskog sustava upravljanja informacijama; vodi propisane poslovne knjige; vodi registar i naplatu koncesija i naplatu brodica; obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola; obavlja poslove u svezi izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti za županiju i poslove suštinske kontrole za proračunske korisnike i trgovačka društva u vlasništvu; sudjeluje u procedurama zaduživanja i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima; obavlja nadzor korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima; vodi poslovne knjige , izrađuje financijske planove , izvješća o izvršavanju financijskih planova i financijska izvješća za pojedine proračunske korisnike; provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju po podnesenim žalbama na rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije donose radi utvrđivanja gradskih i općinskih poreza; obavlja ostale poslove sukladno zakonu.

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

 

Žiro račun Zadarske županije:

Žiro račun Zadarske županije otvoren je kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, Rijeka i glasi:
2402006-1800013007
IBAN: HR4424020061800013007
BIC: ESBCHR22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA