Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacrte akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

023/350-356

023/350-355

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA