Radno vrijeme

Radno vrijeme u upravnim tijelima i ispostavama Zadarske županije u razdoblju zimskog radnog vremena (od 14. rujna 2015. godine) počinje u 8:00 sati i traje do  16:00 sati.

Dnevni odmor koristi se u vremenu od 12:00 sati do 12:30 sati.

Rad sa strankama je svaki radni dan od 8:30 sati do 12:00 sati.

Detaljnije o radu sa strankama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i  gradnje i ispostavama odjela na stranici navedenog upravnog odjela ovdje .

 

Radno vrijeme u upravnim tijelima i ispostavama Zadarske županije u razdoblju ljetnog radnog vremena (od 13. lipnja do 2. rujna 2016. godine) počinje u 07:00 sati i traje do 15:00 sati.

Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:30 sati do 12:00 sati.

Rad sa strankama je svaki radni dan od 07:30 do 11:30 sati.

Detaljnije o radu sa strankama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i  gradnje i ispostavama odjela na stranici navedenog upravnog odjela ovdje .

 

>