Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za imovinsko pravne poslove

Zadar, Jurja Barakovića 1

tel: 023/213-439, 023/211-167

fax: 023/213-439, 023/211-167


voditeljica pododsjeka

Slava Jerić

023/251-340

slava.jeric@zadarska-zupanija.hr

viši savjetnik

Sandra Knežević

023/211-167

sandra.knezevic@zadarska-zupanija.hr

savjetnik za povjerene poslove

Lovre Portada

023/501-211

lovre.portada@zadarska-zupanija.hr

savjetnik za povjerene poslove

Višnja Batur Ropuš

023/501-209

visnja.batur.ropus@zadarska-zupanija.hr

savjetnik za povjerene poslove

Luko Denona

023/501-208

luko.denona@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Marijana Dukić

023/211-167

marijana.dukic@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Zrinka Marušić Ivanišević

023/211-167

zrinka.marusic.ivanisevic@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Zdravka Perić

023/213 - 439

zdravka.peric@zadarska-zupanija.hr


Pododsjek za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne poslove koji se odnose na:

  • izvlaštenje nekretnina (osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpuno izvlaštenje i nepotpuno izvlaštenje ustanovljavanjem prava služnosti)
  • naknada za eksproprirane i deposedirane nekretnine ako naknada nije isplaćena do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94., 35/94., 112/00. i 114/01.)
  • poništenje rješenja o eksproprijaciji, ako korisnik eksproprijacije nije izgradio objekt ili izveo radove radi kojih je nekretnina eksproprirana
  • naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište i šume, poduzeća, stanovi, poslovni prostori, brodovi i brodice, pokretnine)
  • dopuna agrarnih odluka
  • dovršenje započetih postupaka u svezi zauzeća zemljišta bivše općenarodne imovine
  • predaja zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave
  • utvrđivanje prava vlasništva na turističkom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u temeljni kapital

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA