Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Pododsjek za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Zadar, Braće Vranjanina 11
Prijem stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 8:00 - 12:00

tel: 023/251-368, 023/251-340, 023/251-356, 023/629-076

fax: 023/251-36


viši savjetnik

Sanja Kujundžić

023/629-076

sanja.kujundzic@zadarska-zupanija.hr

viši savjetnik

Nevenka Maričić

023/629-076

nevenka.maricic@zadarska-zupanija.hr

savjetnik za povjerene poslove

Ivica Nekić

023/251-340

ivica.nekic@zadarska-zupanija.hr

samostalni upravni referent za povjerene poslove

Stjepo Delija

023/251-340

stjepo.delija@zadarska-zupanija.hr

viši referent za povjerene poslove

Vesna Matešić

023/251-340

vesna.matesic@zadarska-zupanija.hr

viši referent za povjerene poslove

Hrvoje Ortika

 

viši referent za povjerene poslove

Zdenko Mišković

023/251-340

zdenko.miskovic@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Jagoda Buterin

023/251-340

jagoda.buterin@zadarska-zupanija.hr

referent za povjerene poslove

Nereida Jović

023/251-340

nereida.jovic@zadarska-zupanija.hr


Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja obnove i stambenog zbrinjavanja na području zadarske županije

Nadležnost u provedbi;

Upravno područje obnove

- obnova, potpora za popravak i potpora za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokacija i zamjena utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u socijalnu ustanovu, naknada materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, te izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
Zakonska regulativa: ZAKONA O OBNOVI "Narodne Novine" broj 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00, 38/09 i 45/11

Upravno područje stambenog zbrinjavanja

- utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika na području posebne državne skrbi, odnosno na područjima van PPDS-a. Rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika (samo u postupku revizije statusa) i povratnika.

1. Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14 i 18/15)
Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („ Narodne novine“ 30/14 i 116/16)
Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja(„Narodne novine“ 133/13)

2. Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14 i 18/15)
Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja(„Narodne novine“ 133/13)

3. Statusna prava ( prognanici, povratnici i izbjeglice)
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13)
Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“ 133/13)
Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i izbjeglicama
(„ Narodne novine“ 133/13)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA