Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO

Odsjek za zdravstvo

Republika Hrvatska mjerama gospodarske i socijalne politike stvara uvjete za provođenje zdravstvene zaštite, kao i uvjete za zaštitu i očuvanje te poboljšanje zdravlja stanovništva te usklađuje djelovanje i razvoj na svim područjima zdravstva u cilju osiguranja ostvarivanja zdravstvene zaštite stanovništva. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s utvrđenim pravima i obvezama osiguravaju uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, organiziraju i osiguravaju ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.

Organizacija javne zdravstvene službe u Zadarskoj županiji


Zdravstvena djelatnost kao javna služba obavlja se u okviru mreže javne zdravstvene službe i izvan mreže javne zdravstvene službe. Mrežom javne zdravstvene službe određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova te privatnih zdravstvenih radnika (koncesionara javne zdravstvene službe) s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Zdravstvene ustanove


Zadarska županija ima osnivačka prava nad 7 zdravstvenih ustanova na području Županije. To su:

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

http://www.dzzdzup.hr

Ivana Mažuranića 28 a, Zadar

023/239-800

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

http://www.hzhm.hr/zavod-za-hitnu-medicinu-zadarske-zupanije

Ivana Mažuranića 28, Zadar

023/627- 188

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

http://www.zjz-zadar.hr

Ljudevita Posavskog 7 a , Zadar

023/300- 830

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

http://www.ortopedija-biograd.hr

Zadarska 62, Biograd na Moru

023/206-050

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

http://www.pbu.hr

Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan

023/208-200

LJEKARNA ZADAR

http://ljekarna-zadar.hr

Jurja Barakovića 2, Zadar

023/302 932

ljekarna-zadar@zd.t-com.hr

OPĆA BOLNICA ZADAR

http://www.bolnica-zadar.hr

Bože Peričića 5

023/505-505

 

Koncesionari javne zdravstvene službe na području Zadarske županije


Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada, daje župan uz suglasnost resornog ministra.

Temeljem odluke Župana i suglasnosti ministra te zaključenih ugovora o koncesiji, javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije obavljaju koncesionari navedeni po djelatnostima: 

Popis svih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji imaju zaključen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti može se pronaći na web stranici: hzzo-net.hr (osnovno osiguranje - ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA