Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 9. svibnja 2024. godine

Javni poziv udrugama u sektoru poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 24. travnja 2024. godine

OBJAVLJENO 19. travnja 2024. godine

OBJAVLJENO 08. veljače 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 08. veljače 2024. godine

Krajnji rok za podnošenje prijava: 11. ožujka 2024. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje socijalne skrbi i humanitarnog rada


OBJAVLJENO 12. ožujka 2024. godine

OBJAVLJENO 15. siječnja 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 16.01.2024.. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15.02.2024. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


OBJAVLJENO 12. ožujka 2024. godine

OBJAVLJENO 15. siječnja 2024. godine

Datum objave Javnog poziva: 16.01.2024.. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15.02.2024. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi, Ostali neraspoređeni programi u športu i Ostali neraspoređeni programi u tehničkoj kulturi


Datum objave: 8. veljače 2024. godine

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2023. godinu


OBJAVLJENO 28. prosinca 2023. godine

OBJAVLJENO 15. prosinca 2023. godine

OBJAVLJENO 27. rujna 2023. godine

OBJAVLJENO 27. rujna 2023. godine

OBJAVLJENO 21. lipnja 2023. godine

Datum objave Javnog poziva: 21. lipnja 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. srpnja 2023. godine


Prijave na OVAJ  Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku putem SOM sustava.
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE SOM SUSTAVA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login


Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com
INFO TELEFON - 091/618-8694 (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!). Također, molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati.


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr.

NAPOMENA: PRILIKOM REGISTRACIJE, MOLIMO VAS DA UPIŠETE ISKLJUČIVO SVOJ  E-MAIL. ODNOSNO, SVAKI KORISNIK SE TREBA PRIJAVLJIVATI U SUSTAV PUTEM SVOJE E-MAIL ADRESE!!

Poljoprivrednici kojima je Ekonomska veličina gospodarstva iz AGRONET-a nula iz razloga što navedeni sustav nije ažuriran, mogu se obratiti Upravi za stručnu podršku razvoja poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede koja će im izdati važeći dokument koji mogu priložiti u sklopu Javnog poziva, a umjesto Ekonomske veličine gospodarstva iz AGRONET-a.

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


OBJAVLJENO 15. svibnja 2023. godine

OBJAVLJENO 16. veljače 2023. godine

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području ZŽ za 2023. godinu


OBJAVLJENO 7. veljače 2023. godine

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja televizijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih nakladnika od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Zadarsku županiju u 2023. godini


DATUM OBJAVE 28.12.2022.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 7. ožujka 2023. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 7. ožujka 2023. godine

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2022. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 9. studenog 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu


Datum objave: 9. prosinca 2022. godine

Datum objave: 12. kolovoza 2022. godine

Datum objave: 26. srpnja 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 6. svibnja 2022. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2022. g. na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 7. ožujka 2022. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2022. g. na poziciji Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 7. ožujka 2022. godine

 

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2021. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 9. studenog 2021. godine

 

Rezultati javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 22. travnja 2021. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zada. Županiji za dodjelu fin. Potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2021. g. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


 Datum objave: 10. ožujka 2021. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zada. Županiji za dodjelu fin. Potpore u okviru raspoloživih sredstva Proračuna Zadarske županije za 2021. g. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


 Datum objave: 10. ožujka 2021. godine

 

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


 Datum objave: 09. lipnja 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 05. svibnja 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 20. ožuka 2020. godine

 

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2019. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 14. studenoga 2019. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 01. travnja 2019. godine

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2019 godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


Datum objave: 21. ožujka 2019. godine

REZULTATI Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


Datum objave: 21. ožujka 2019. godine

Rezultati Natječaja za učenike osnovnih i srednjih škola na području Zadarske županije „Slobodan od ovisnosti rasturam u umjetnosti“


Datum objave: 18. veljače 2019. godine

Rezultati Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2018. godinu u okviru raspoloživih sredstava sa pozicije Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Datum objave: 19. studenoga 2018. godine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika


Datum objave: 17. studenoga 2018. godine

Obavijest i Odluka o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2018. godini


Datum objave: 10. srpnja 2018. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Datum objave: 21. ožujka  2018. godine

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata / programa udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade-područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda


DATUM OBJAVE: 13. ožujka 2018.

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata / programa udruga u Zadarskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade- područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada


DATUM OBJAVE: 13. ožujka 2018.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


DATUM OBJAVE: 29. ožujka 2017.

Rezultati Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajednički poslove


DATUM OBJAVE 29. ožujka 2017.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA