Savjetovanja u tijeku

Javna rasprava za zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. - 2020.

Prilozi:

- Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016.- 2020.,

- Strateška studija o utjecaju na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. – 2020.,

- Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2016. - 2020.,

- Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za ŽRS do 2020.,

- Obrazac za dostavu mišljenja primjedbi i prijedloga.

 


 

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine
početak savjetovanja: 02. lipnja 2016. godine; završetak savjetovanja: 02. srpnja 2016. godine

Prilozi:

- Poziv na raspravu

- Radna verzija Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine

- Rješenje o potrebi provedbe postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

- Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

- Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine

- Obrazac za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga u internetskom savjetovanju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine

- Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije 2015. - 2020.

>