Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Hazadr

Zadarska županija je partner na projektu HAZADR (Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic Sea) prijavljenom na 2. pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava unutar IPA Adriatic Programa prekogranične suradnje u partnerskoj suradnji niza javnih tijela pod vodstvom Regije Puglia iz Italije. Ugovor sa Europskom komisijom je potpisan 29. listopada 2012. godine. U ime Zadarske županije aktivnosti na projektu obavljati će Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Glavni cilj projekta je uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervencije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora.

U projekt je uključeno ukupno 13 partnera. Uz Zadarsku županiju i glavnog partnera Regiju Puglia ostali partneri na projektu su: županije Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska i Istarska te Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Hrvatske, Regije Emilia-Romagna i Marche, Nacionalni istraživački institut i Nacionalni Institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku iz Italije, Ministarstvo javnih radova i prometa iz Albanije, Nacionalni institut za biologiju iz Slovenije i Institut za biologiju mora iz Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.291.127,99 €, dok je Zadarskoj županiji alocirano 284.930,00 € (od čega 85% sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima Zadarske županije). Provedba projekta započela je 1. listopada 2012. godine, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

Press release No.1.
Press relase No.2.
www.hazadr.eu

Objavljeni sadržaj je isključiva odgovornost Zadarske županije i ni pod kojima okolnostima se ne može smatrati da odražava stav tijela IPA Programa prekogranične suradnje.

Video HAZADR - Hrvatska verzija

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA