Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Savjetovanja u tijeku

Savjetovanja u tijeku

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije do 2020. godine


Prilozi:

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine početak savjetovanja: 02. lipnja 2016. godine; završetak savjetovanja: 02. srpnja 2016. godine


Prilozi:

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA