Upravni odjel za društvene djelatnosti


Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove u području
predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture.

Djelatnost Odjela:
- izrađivanje i izvršavanje proračuna u dijelu koji se odnosi na decentralizirane
funkcije osnovnog i srednjeg školstva, te javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj
kulturi, predškolstvu, osnovnom, srednjem i visokom školstvu,
- planiranje tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija,
izgradnju kapitalnih objekata osnovnog i srednjeg školstva,
- predlaganje mreže ustanova iz svoga djelokruga,
- provođenje natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola i
- pripremanje nacrta općih akata iz djelokruga rada OdjelaAdresa:
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar


KONTAKTI:
tel: 023 350-404
faks: 023 350-367
e-mail: zdzupanija-drustvene@zadarska-zupanija.hr
e-mail: zdzupanija-drustvene@rivaon.com
      
Pročelnik:      
Ivan Šimunić, prof.
tel: 023 350-404
faks: 023 350-452
e-mail: drustvene-simunic@zadarska-zupanija.hr

Pomoćnica pročelnika
Renata Vuksan, prof.
tel: 023 350-365
faks: 023 350-452
e-mail: drustvene-vuksan@zadarska-zupanija.hr

Pomoćnica pročelnika

Anita Mijić, dipl.tur.kom.
tel: 023 350-364
faks: 023 350-452
e-mail: drustvene-mijic@zadarska-zupanija.hr

Viša stručna suradnica:
Marina Viduka, prof.
tel: 023 350-369
faks: 023 350-367
e-mail: drustvene-viduka@zadarska-zupanija.hr

Viša stručna suradnica:
Magdalena Dilber, prof.
tel: 023 350-352
faks: 023 350-367
e-mail: drustvene-dilber@zadarska-zupanija.hr

Viša stručna suradnica:
Marijana Marić, dipl. politolog
tel: 023 350-368
faks: 023 350-367
e-mail: drustvene-maric@zadarska-zupanija.hr

Viša stručna suradnica:
Ivana Modrić, ing. i struč. spec. oec.
tel: 023 350-366
faks: 023 350-367
e-mail: drustvene-modric@zadarska

>