Upravni odjel za poljoprivredu

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu sela i seoskih područja te analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih oblasti.

>