Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Nadležno tijelo: Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije

Lokacija: Franka Lisice 77, 23000 Zadar

Licencije

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na cestovni promet, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, te poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima.

Upravna pristojba:
Prometne pristojbe; Tar. br. 15., 16., 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21, 95/21 i 156/22)

Znak pristupačnosti za označavanje parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom

Potrebna dokumentacija uz zahtjev:

  • Nalaz i mišljenje o invalidnosti ili rješenje o invalidnosti (pravo ima osoba sa osobe sa 80% ili više tjelesnog oštećenja odnosno oštećenja donjih ekstremiteta 60% ili više)
  • Fotografija podnositelja zahtjeva vel. 35 x 45 mm
  • Identifikacijska isprava (osobna iskaznica, na uvid)

Upravna pristojba:
Upravna pristojba za izdavanje znaka pristupačnosti se ne plaća

Pravni temelji:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22.)
Pravilnik o znaku pristupačnosti ("Narodne novine" broj 78/08. i 87/14.

Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. 

Objave

Kontakti: Kontakti (zadarska-zupanija.hr)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA