Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije; prema mjestu sjedišta obrta Pododsjeci za ugostiteljstvo i turizam Zadar, Biograd na Moru, Benkovac i Pag

U pododsjeku se obavljaju sljedeći poslovi:

  • upis u obrtni registar za djelatnost ugostiteljstva i turizma, te promjene u obrtnom registru
  • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta ugostiteljskih i turističkih objekata
  • kategorizacija smještajnih i turističkih objekata
  • izdavanje odobrenja za ugostiteljske i turističke usluge građana

Minimalni tehnički uvjeti ugostiteljskog objekta

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskog objekta, usluga i drugi uvjeti propisani Zakonom i propisima donesenim temeljem ovog Zakona.

Iznimno, ukoliko je u ugostiteljskom objektu već obavljana ugostiteljska djelatnost iste vrste i ako se uvjeti u pogledu prostora, uređenja i opreme nisu promijenili, u upravnom postupku izdavanja rješenja novom ugostitelju nije potrebno obavljati ponovni očevid objekta, odnosno donosi se na zahtjev ugostitelja, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti iste vrste uvidom u dokumentaciju, bez provođenja očevida.

Obveznik: fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba – trgovačko društvo ili zadruga, koji ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a iznimno, ovu djelatnost u skladu s odredbama Zakona i uz ispunjavanje propisanih uvjeta mogu obavljati i druge fizičke i pravne osobe: građani u domaćinstvu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, pojedine udruge i ustanove.

Upravna pristojba:
Ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta, po Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21)

 

Turistički vodič i plovni objekti nautičkog turizma:

Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice turističkog vodiča, prestanak pružanja istih usluga te rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata

Upravna pristojba:
Tar. br. 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21)

Pravni temelji:
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 39/19, 42/20 i 126/21)
Zakon o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine" broj 130/17, 25/19 i 42/20)

Obrasci: Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam (zadarska-zupanija.hr)

Kontakti: KONTAKTI (zadarska-zupanija.hr)

Odluka o uredovnom vremenu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA