Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Prijem u službu

Natječaji za prijem u službu

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije i proračun


Objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zadarske županije, te oglasnoj ploči Doma Županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

OBJAVLJENO 10. svibnja 2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa odnosno do 18. svibnja 2019. godine. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 20. svibnja 2019. godine.

Javni natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za provedbu proračuna odjela, u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Odsjek za provedbu proračuna Odjela


Objavljeno u „Narodnim novinama“ broj 40/2019, mrežnoj stranici Zadarske županije i oglasnoj ploči Doma županije

OBJAVLJENO 23. travnja 2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“., slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 4. svibnja 2019. godine. Budući rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Zadarska županija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 6. svibnja 2019. godine.

OBJAVLJENO 16. svibnja 2019. godine

Arhiva

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA