Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

 

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Programu za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2021. godinu


OBJAVLJENO 17. srpnja 2021. godine

POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU ZADARSKE ŽUPANIJE OD 2021. DO 2027. GODINE


OBJAVLJENO 6. studenoga 2020. godine

Vanjski plan zaštite i spašavanja s pozivom za uključenje zainteresirane i stručne javnosti u postupak izrade


Prilozi:

Datum objave: 28. siječnja 2020. godine

Odluka o javnim priznanjima Zadarske županije


Prilozi:

Procjena rizika od velikih nesreca za Zadarsku županiju


Prilozi:

Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske županije


Prilozi:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Prilozi:

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja ZŽ


Prilozi:

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije do 2020. godine


Prilozi:

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine početak savjetovanja: 02. lipnja 2016. godine; završetak savjetovanja: 02. srpnja 2016. godine


Prilozi:

Javna rasprava za zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. - 2020.


Prilozi:

Nacrt prijedloga proračuna za 2017. Godinu i projekcija za 2018 . i 2019. Godinu


(početak savjetovanja: 26. listopada 2016. godine; završetak savjetovanja: 15. studenog 2016. godine)

Prilozi:

Nacrt prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2016.-2018. godine.

(početak savjetovanja: 27. listopada 2015. do 27. Studenog 2015)

Nacrt prijedloga Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije


(početak savjetovanja 23.10 2015 , završetak 23.11.2015)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA