Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

 

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Odluci o osnivanju ustanove Sklonište za napuštene i izgubljene životinje Zadarske županije


OBJAVLJENO 13. svibnja 2024. godine

OBJAVLJENO 8. travnja 2024. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa za ostvarivanje potpora iz područja marikulture za razdoblje od 2024. – 2027. godine


OBJAVLJENO 19. travnja 2024. godine

OBJAVLJENO 12. ožujka 2024. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Zadarske županije za razdoblje od 2024. – 2027. godine


OBJAVLJENO 10. travnja 2024. godine

OBJAVLJENO 19. veljače 2024. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika javnih potreba u športu Zadarske županije


OBJAVLJENO 7. ožujka 2024. godine

OBJAVLJENO 1. veljače 2024. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 15. siječnja 2024. godine

OBJAVLJENO 10. studenog 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobu Zadarske županije za 2024. godinu


OBJAVLJENO 27. listopada 2023. godine

OBJAVLJENO 24. listopada 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobu Zadarske županije za razdoblje od 2024. do 2026 godine


OBJAVLJENO 21. studenog 2023. godine

OBJAVLJENO 20. listopada 2023. godine

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije


OBJAVLJENO 14. studenog 2023. godine

OBJAVLJENO 11. listopada 2023. godine

Savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih nepogoda za 2024.godinu


OBJAVLJENO 14. studenog 2023. godine

OBJAVLJENO 12. listopada 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga proračuna Zadarske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. godinu i 2026. godinu


OBJAVLJENO 10. studenog 2023. godine

OBJAVLJENO 26. listopada 2023. godine

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBJAVLJENO 3. studenog 2023. godine

OBJAVLJENO 2. listopada 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Planu razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., kao dodatka Planu razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.


OBJAVLJENO 14. rujna 2023. godine

OBJAVLJENO 31. srpnja 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa za ostvarivanje potpora iz područja marikulture za 2023. godinu


OBJAVLJENO 27. lipnja 2023. godine

OBJAVLJENO 22. svibnja 2023. godine

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2023. godinu


OBJAVLJENO 20. lipnja 2023. godine

OBJAVLJENO 2. lipnja 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa zaštite zraka na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 22. veljače 2023. godine

OBJAVLJENO 16. siječnja 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 22. veljače 2023. godine

OBJAVLJENO 16. siječnja 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBJAVLJENO 15. veljače 2023. godine

OBJAVLJENO 12. siječnja 2023. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju


OBJAVLJENO 31. siječnja 2023. godine

OBJAVLJENO 29. prosinca 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom na području zadarske županije za 2023. godinu


OBJAVLJENO 12. prosinca 2022. godine

OBJAVLJENO 8. studenog 2022. godine

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o organizaciji i radu mrtvozorničke službe na području Zadarske županije


OBJAVLJENO 24. listopada 2022. godine

OBJAVLJENO 11. listopada 2022. godine

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru Zadarske županije


OBJAVLJENO 22. studenog 2022. godine

OBJAVLJENO 21. listopada 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih nepogoda za 2023.godinu


OBJAVLJENO 16. studenog 2022. godine

OBJAVLJENO 3. listopada 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu


OBJAVLJENO 15. studenog 2022. godine

OBJAVLJENO 3. studenog 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Programu za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2022. godinu


OBJAVLJENO 13. listopada 2022. godine

OBJAVLJENO 20. srpnja 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o prijedlogu odluke o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini


OBJAVLJENO 20. lipnja 2022. godine

OBJAVLJENO 19. svibnja 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu prijedloga odluke o donošenju plana zaštite od požara za Zadarsku županiju


OBJAVLJENO 18. veljače 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje


OBJAVLJENO 25. travnja 2022. godine

OBJAVLJENO 21. ožujka 2022. godine

Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine


OBJAVLJENO 25. ožujka 2022. godine

OBJAVLJENO 4. veljače 2022. godine

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine


OBJAVLJENO 25. ožujka 2022. godine

OBJAVLJENO 4. veljače 2022. godine

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Planu razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine


OBJAVLJENO 4. veljače 2022. godine

OBJAVLJENO 17. studenoga 2021. godine

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije


OBJAVLJENO 4. veljače 2022. godine

OBJAVLJENO 3. siječnja 2022. godine

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Programu za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2021. godinu


OBJAVLJENO 17. srpnja 2021. godine

POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU ZADARSKE ŽUPANIJE OD 2021. DO 2027. GODINE


OBJAVLJENO 6. studenoga 2020. godine

Vanjski plan zaštite i spašavanja s pozivom za uključenje zainteresirane i stručne javnosti u postupak izrade


Prilozi:

Datum objave: 28. siječnja 2020. godine

Odluka o javnim priznanjima Zadarske županije


Prilozi:

Procjena rizika od velikih nesreca za Zadarsku županiju


Prilozi:

Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske županije


Prilozi:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Prilozi:

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja ZŽ


Prilozi:

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Zadarske županije do 2020. godine


Prilozi:

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine početak savjetovanja: 02. lipnja 2016. godine; završetak savjetovanja: 02. srpnja 2016. godine


Prilozi:

Javna rasprava za zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. - 2020.


Prilozi:

Nacrt prijedloga proračuna za 2017. Godinu i projekcija za 2018 . i 2019. Godinu


(početak savjetovanja: 26. listopada 2016. godine; završetak savjetovanja: 15. studenog 2016. godine)

Prilozi:

Nacrt prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2016.-2018. godine.

(početak savjetovanja: 27. listopada 2015. do 27. Studenog 2015)

Nacrt prijedloga Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije


(početak savjetovanja 23.10 2015 , završetak 23.11.2015)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA