Upravni odjel za proračun i financije


Upravni odjel za proračun i financije izrađuje nacrt prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna i konsolidiranog proračuna te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati naplatu i izvršenje proračuna; planira likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda;  obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija; funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava; vodi sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu, pomoćne knjige i ostale pomoćne evidencije); vodi registar koncesija; vodi registar pravnih osoba i imovine Županije; obavlja nadzor korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima; obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u procedurama i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima; obavlja ostale poslove sukladno zakonu.


Adresa:
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar

KONTAKTI:

Pročelnica:     
Bibijana Baričević, dipl. oec.
tel: 023 350-304
faks: 023 350-307
e- mail: financije-baricevic@zadarska-zupanija.hr
    
      
Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna
Pomoćnik pročelnika
Niikica Miletić, dipl.oec.     tel: 023 350-373
financije-miletic@zadarska-zupanija.hr

Viši stručni suradnik
Katarina Šimičević, mag. oec.
Tel: 023 350 310
katarina.simicevic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika
Pomoćnica pročelnika
Biserka Galešić, dipl.oec.
tel. 023 350-303
financije-galesic@zadarska-zupanija.hr
      

Savjetnik
Branka Erlić, dipl.oec.
tel: 023 350-302
financije-erlic@zadarska-zupanija.hr
      
Računovodstveni feferent (proračun- glavna knjiga)
Mirjana Kamber    
tel: 023 350-304
      
Računovodstveni referent (likvidatura i knjiga ulaznih računa)
Ankica Grgurev    
tel: 023 350-305

Računovodstveni referent (obračun plaća i naknada, blagajna)
Aida Zurak
tel: 023/ 350 – 315
      
Računovodstveni referent (knjiga izlaznih računa i registar pravnih osoba i imovine)
Sandra Petešić
tel: 023 350-301

>