Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Projekt Adri.SmArtFish – Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability

Projekt Adri.SmArtFish – Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability

Projekt Adri.SmArtFishValorisation of SMall – scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainability je projekt koji se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak projekta očekuje se 30. lipnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je ojačati ulogu malog priobalnog ribolova na području GSA 17 i to u skoroj budućnosti potičući inovacije unutar konteksta „plavog rasta“ kroz usvajanje pristupa upravljanja temeljenog na ekosustavu.

S obzirom da je Zadarska županija predvodnik ribarstva i marikulture u Hrvatskoj, vrlo je bitno ulagati u razvijanje inovacija ovih sektora, a osobito u mali priobalni ribolov.

Nositelj projekta je Regija Veneto (Venecija). Ostali partneri su: Sveučilište Ca'Foscari (Venecija), Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Trst), Regija Emilia Romagna (Bologna), Regija Marche (Ancona), Istarska županija (Pazin), Primorsko – goranska županija (Rijeka),  Zadarska županija (Zadar), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split) i Ministarstvo poljoprivrede (Zagreb).

Ukupan proračun projekta iznosi 3.254.230,50 EUR-a, a proračun Zadarske županije na projektu 259.995,00 EUR-a, od čega je sufinanciranje ERDF-a (European Regional Development Fund) 85% tog iznosa, odnosno 220.995,75 EUR-a.

Link na službenu stranicu programa Interreg Italija – Hrvatska: https://www.italy-croatia.eu/ .

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/2045-promocija-zadarske-%C5%BEupanije-i-projekata-iz-programa-interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-na-13-me%C4%91unarodnom-ribarskom-sajmu-crofish-u-pore%C4%8Du

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1735-odr%C5%BEana-%E2%80%9Ekick-off%E2%80%9C-konferencija-za-projekt-adri-smartfish

https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1961-odr%C5%BEan-prvi-sastanak-za-preno%C5%A1enje-znanja-i-iskustava-u-sklopu-projekta-adri-smartfish

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA