Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Zadarska županija i županijske institucije provodit će 11 projekata odobrenih u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska

Posted On Petak, 17 kolovoza 2018 15:40

Odbor za praćenje (OzP) Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska je na sjednici u Veneciji održanoj krajem srpnja uvjetno odobrio 50 „Standard“ projekata od 197 ukupno prijavljenih u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Od 50 uvjetno odobrenih projekata u četiri prioritetne osi na području Zadarske županije provodit će se ukupno 16 projekata, od čega će Zadarska županija i ustanove čiji je osnivač Zadarska županija provoditi 11 projekata. Vrijednosti proračuna projekata samo za područje Zadarske županije ukupno iznose više od 3,3 milijuna EUR-a.

Iznimno smo ponosni što je čak 16 projekata od ukupno 50 odobrenih iz Programa Italija-Hrvatska s područja naše županije. Pokazatelj je to da imamo dobre kapacitete za provođenje europskih projekata, što smo uostalom pokazali proteklih godina jer smo među vodećim županijama u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava. Naravno da želimo biti još uspješniji te, kroz još konkretniju suradnju naših razvojnih agencija, očekujemo nastavak pozitivnog trenda i korištenje cjelokupnog potencijala naše županije“, poručio je zamjenik župana Zadarske županije Šime Mršić.

Zadarska županija je partner na dva projekta, a četiri projekta će provoditi Razvojna agencija ZADRA NOVA koja je na projektu PEPSEA vodeći partner. Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA sudjelovat će na tri projekta, a po jedan projekt Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska provodit će Natura Jadera i Zavod za javno Zdravstvo Zadar.

Svi projekti su u skladu s mjerama Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine koja pridonosi aktivnostima koje promiču pametan, održiv i uključiv rast. Usklađene su i sa Strategijom Europa 2020., te jačanju društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske Unije“, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Lovro Jurišić.

Uz navedene projekte, na području Zadarske županije provodit će se još pet projekata. Po dva projekta provodit će Grad Zadar i Sveučilište u Zadru dok će Lučka uprava Zadar provoditi jedan projekt

INTERREG

Zadarska županija

Zadarska županija će kao partner sudjelovati u dva projekta odobrena u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije INTERREG Programa Italija – Hrvatska.

Dodati sliku koja odgovara osi plave inovacije

SmArtFish

SmArtFish: Valorisation of SMall-scale ARTisnal FISHery of the Adriatic coasts, in context of sustainabillity – Cilj projekta je jačanje malog ribarstva u budućnosti i poticanje inovacija Plavog rasta mijenjanjem pristupa upravljanju i vrednovanju proizvoda. Nositelj projekta je Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 3,2 milijuna eura, dok vrijednost proračuna za Zadarsku županiju iznosi 259.995,00 EUR.

PRIZEFISH

PRIZEFISH: Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products – Cilj projekta je stvaranje talijanskih i hrvatskih malih i srednjih poduzeća te organizacija ribara s ciljem komercijalizacije ribarskih proizvoda kako bi bili konkurentniji na međunarodnim tržištima hrane. Cilj se planira ostvariti razvojem i upravljanjem ribljim proizvodima pomoću eko-oznaka koje nose dodatnu vrijednost. Nositelj projekta je Centro interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali - CIRSA (Međuregionalni istraživački centar za ekološke znanosti).

Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, dok vrijednost proračuna za Zadarsku županiju iznosi 349.430,00 EUR.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će kao vodeći partner sudjelovati u projektu odobrenom u okviru prioritetne osi 2 sigurnost i otpornost. U prioritetnoj osi 1 plave inovacije Zadra Nova će kao partner sudjelovati u jednom, dok će u prioritetnoj osi 3 okoliš i kulturna baština kao partner sudjelovati u dva projekta.

Dodati sliku koja odgovara osi sigurnost i otpornost

PEPSEA

ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution. Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Projekt je nastavak ranijeg projekta HAZADR te će se kroz njegovu provedbu nabaviti oprema za nadzor, među kojom su i dronovi kojima će se nadzirati zadarski akvatorij u skladu s najnovijim tehnologijama. Oprema će biti na raspolaganju Operativnom centru Zadarske županije za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji. Kroz projekt, ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura, među ostalim će se organizirati i edukacije. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 592.308,90 eura.

ZADRA NOVA će kao partner sudjelovati na sljedećim projektima:

MADE IN – LAND

MADE IN – LAND: MAnagement and Development of INLANDs – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Sveučilište u Zadru partneri su na projektu MADE IN – LAND: MAnagement and Development of INLANDs – Cilj projekta je razviti međuregionalnu strategiju za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština). Nositelj projekta je Regija Marche, dok je ukupna vrijednost projekta 2,2 milijuna eura. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 355.301,95 eura.

ADRIREEFS

ADRIREEFS – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Sveučilište u Zadru partneri su na projektu ADRIREEFS – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Nositelj projekta je Grad Ravenna, a ukupna vrijednost projekta je 2,8 milijuna eura. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 403.170,00 EUR.

ARCA ADRIATICA

ARCA ADRIATICA – Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner je na projektu ARCA ADRIATICA – Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage – Projekt je usmjeren na razvoj zajedničke turističke ponude temeljene na načelima socijalne i ekonomske održivosti koji istovremeno valoriziraju, čuvaju i štite bogatu pomorsku baštinu. Pilot aktivnost u Zadarskoj županiji je izgradnja replike starohrvatskog broda CONDURA CROATICA koji bi bio izložen kao primjer starohrvatske brodogradnje. Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, a vodeći partner je Primorsko-goranska županija. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 390.075,00 eura.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije odobren je jedan projekt. U projektu će AGRRA sudjelovati kao partner.

INVESTINFISH

Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain – INVESTINFISH, nositelja Trasferimento tecnologico e innovazione SCARL iz Italije. Glavni cilj projekta INVESTINFISH je jačanje konkurentnosti sustava proizvodnje i prodaje putem pilot aktivnosti kojima će se malim i srednjim poduzećima u ribarstvu i akvakulturi davati smjernice za inovacije te ih poticati na stvaranje inovativnih proizvoda i/ili procesa kojima će se poboljšati njihov položaj na tržištu.

Ukupan proračun projekta je 1,5 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 174.240,00 EUR.

U prioritetnoj osi 2 sigurnost i otpornost odobrena su dva projekta u kojima će agencija sudjelovati kao partner:

E-CITIJENS

Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin - E-CITIJENS, nositelja Regije Molise iz Italije. Projektom će se Civilnoj zaštiti i Obalnoj straži omogućiti i staviti na raspolaganje učinkoviti sustav za predviđanje geofizičkih čimbenika i katastrofa te aktivirati komunikacijski kanali između institucija i građana.

Ukupan proračun projekta je 2,9 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 220.000,00 EUR.

GECO2

Green Economy and CO2 – GECO2, nositelja Regionalne agencije za zaštitu, okoliš i energetiku Regije Emilie Romagne iz Italije. Projekt će upotrijebiti multilateralni pristup kako bi se oporavila sposobnost tla i povećala prilagodljivost poljoprivrede na klimatske promjene, kao i uspostavio regionalni sustav praćenja koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama stakleničkih plinova i apsorpcijama uvođenjem i promicanjem inovativnih politika i tehnika na prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.

Ukupan proračun projekta je 2,5 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 275.287,50 EUR.

Dodati sliku koja odgovara osi „okoliš i kulturna baština „

Javna ustanova Natura Jadera

U okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije NATURA JADERA odobren je projekt u kojem sudjeluje kao partner.

CREW

Projektom CREW – Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region (Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska) uspostavit će se prekogranična platforma za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unaprjeđenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Značajnog krajobraza kanjon Zrmanje kojim Natura-Jadera upravlja. Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Nositelj projekta ukupne vrijednosti 1.8 milijuna eura je sveučilište IUAV iz Venecije, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 188.975,00 EUR.

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar kao partner će provoditi aktivnosti na jednom odobrenom projektu u okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština.

AdSWiM

Cilj projekta AdSWiM - Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela, kao i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se vratila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. Predložit će se novi alati za stjecanje boljeg znanja i kontrole nad ekološkim stanjem morskog ekosustava, inovativna i ekološki prihvatljiva tehnologija obrade otpadnih voda te promjene u postojećoj regulativi. Nositelj projekta je Sveučilište u Udinama. Uz 6 projektnih partnera iz Italije, Zavod za javno zdravstvo Zadar jedan je od 5 projektnih partnera iz Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 108.757,50 EUR.

PROJEKTI KOJE VEĆ PROVODE ZADARSKA ŽUPANIJA I ZADRA NOVA

Zadarska županija i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA već provode četiri projekta odobrena u okviru Standard+ poziva INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Kao nositelj Zadarska županija provodi projekt HERCULTOUR čija ukupna vrijednost iznosi 1.176.167,40 EUR, dok vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije iznosi 186.469,80 EUR. Kao partner, Zadarska županija provodi projekt READINESS čija je ukupna vrijednost 1.176.000,00 EUR, dok vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije iznosi 150.000,00 EUR, te projekt DORY čija je ukupna vrijednost 934.405,00 EUR, dok vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije iznosi 148.325,00 EUR. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao partner provodi projekt ZERO WASTE BLUE čija ukupna vrijednost iznosi 861.435,70 EUR, dok proračun ZADRE NOVE iznosi 82.415,00 EUR.

 

Više informacija o programu i o rezultatima poziva možete pronaći na mrežnim stranicama INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020.

Pročitano 1880 puta

Zadnje objave

lipnja 21, 2022

NAJAVA 7. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

7. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 29. lipnja (srijeda)…
lipnja 21, 2022

Eno-gastro županija: Vinari, maslinari i sirari osvojili niz međunarodnih priznanja

Župan Božidar Longin priredio je u dvorištu Doma Zadarske županije primanje za vinare,…
Priznanja Općine Pašman ove godine su zaslužili Nikola Krajnović, Ivana Tadija, Ines Škrokov i Vice Bobić
lipnja 14, 2022

Dan Općine Pašman: Ćosić posebno ponosan na porast broja stanovnika

U Pašmanu je održana Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana općine i blagdana…
Izvršni odbor Hrvatskog zbora sportskih novinara boravio je proteklih dana u Zadarskoj županiji
lipnja 13, 2022

Hrvatski zbor sportskih novinara u posjetu Zadarskoj županiji

Izvršni odbor Hrvatskog zbora sportskih novinara prevođen predsjednikom Jurom Ozmecom i…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA