Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove


Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana; poslove iz područja službeničkih odnosa; uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove; poslove obrambenih priprema; poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, udrugama i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila; poslove uredskog poslovanja i opće poslove, organizira i provodi postupke javne nabave, prikuplja evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela.


Adresa:
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar


PROČELNICA
Milena Ikić, dipl.iur.
tel: 023/350-325
e-mail: ikic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE
Mira Orlović
tel: 023/350-412
faks: 023/350-319
e-mail: orlovic@zadarska-zupanija.hr


ODSJEK ZA SLUŽBENIČKE ODNOSE I PRAVNE POSLOVE

VIŠA REFERENTICA ZA SLUŽBENIČKE ODNOSE
Anita Kamber, bacc.admin.publ.
tel: 023/350-465
e-mail: akamber@zadarska-zupanija.hr

VIŠI REFERENT ZA SLUŽBENIČKE ODNOSE
Josip Skoblar, bacc.admin.publ.
tel: 023/350-384
e-mail: josip.skoblar@zadarska-zupanija.hr


PODODSJEK ZA PISARNICU I PISMOHRANU

VODITELJICA PODODSJEKA
Sonja Krstić
tel: 023/350-320
e-mail: krstic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA ZA PISMOHRANU
Vesna Vrsaljko
tel: 023/350-321
e-mail: vrsaljko@zadarska-zupanija.hr


ODSJEK ZA JAVNU NABAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

POMOĆNICA PROČELNICE
Majda Korljan, dipl.oec.
tel: 023/350-308
e-mail: korljan@zadarska-zupanija.hr

STRUČNI SURADNIK
Marcelo Borojević, ing.
tel: 023/350-309
e-mail: marcelo@zadarska-zupanija.hr


ODSJEK ZA PRIPREMU SJEDNICA

POMOĆNICA PROČELNICE
Marina Plenča-Alibašić, dipl.iur.
tel: 023/350-316
e-mail: plenca-alibasic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA ZA PRIPREMU SJEDNICA
Jadranka Grbić, dipl.iur.
tel: 023/350-385
e-mail: grbic@zadarska-zupanija.hr
      

>