Nacionalna pokazna vježba suzbijanja onečišćenja mora “Jadran-17”

Posted On Petak, 06 listopada 2017 12:54

U četvrtak, 5. listopada u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva održana jeNacionalna pokazna vježba suzbijanja onečišćenja mora “Jadran-17”, a riječ je o godišnjoj vježbi Središnje koordinacije za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, kojom ove godine predsjedava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH, kao središnje ministarstvo nadležno za zaštitu mora od onečišćenja s pomorskih objekata i suzbijanje onečišćenja mora.

Jedan od aktivnih sudionika vježbe bio je i Operativni centar Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji (ŽOC) čiji je zapovjednik lučki kapetan gosp. Alen Rukavina. U vježbi je sudjelovala i Eko brodica Zadarske županije zajedno sa opremom za intervencije koja se za potrebeŽOC-a, odnosno za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u kontinuitetu nabavlja u skladu s mogućnostima i na taj način nadograđuje i osnažuje cjelokupan sustav intervencija. Eko brodicom upravlja specijalizirana tvrtka Ciklon d.o.o. iz Zadra koja je ugovorno vezana za poslove čišćenja mora zadarskog akvatorija, a i šire na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC).

Pored članova nacionalnog Stožera za provedbu Plana intervencija, na vježbi su sudjelovali i članovi Županijskih operativnih centara Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije pod zapovjedništvom lučkih kapetana iz Splita i Šibenika.  

Dan ranije, održana je i tzv. table-top vježba provedbe nacionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Planova intervencija Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije te za članoive Nacionalnog stožera Plana intervencija i članove ostalih Županijskih operativnih centara. Na ovoj vježbi koja se održavala u stvarnom vremenu (real time)simulirano je onečišćenje mora na otvorenom moru te se provjeravala koordinacija, komunikacija, usklađenost i brzina reagiranja na nastalo onečišćenje. Ovu vježbu osmislio je i proveo Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) čiji rad potpomaže i Zadarska županija.

Naime, morski prostor od strateške je važnosti za opstojnost i razvoj Republike Hrvatske, kao najvrjedniji i najosjetljiviji prirodni sustav te ga s posebnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza pa tako i onečišćenja iz svih izvora.
S tim ciljem, održala se ova godišnja međuresorna vježba kojom koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), a zapovijeda  pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, kap. Siniša Orlić, a kojom se provjeravaju trenutne sposobnosti zajedničkog djelovanja svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, kao i stupanj uvježbanosti svih tijela i funkcionalnosti postojećih materijalno-tehničkih resursa te razina kompetencija zapovjednog kadra.

Središnju koordinaciju za nadzor i zaštitu prava i interesa RH čine predstavnici svih nadležnih tijela za nadzor i zaštitu prava i interesa na moru, a svi su oni u četvrtak bili na Nacionalnoj pokaznoj vježbi održanoj na promatračkom brodu „Faust Vrančić“. Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članove stožera čine i predstavnici ministarstva obrane, unutarnjih poslova, poljoprivrede, zaštite okoliša i energetike, gospodarstva, financija, vanjskih i europskih poslova, kulture i pravosuđa. Uz njih su, u središnju koordinaciju uključeni i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Glavni ravnatelj policije, Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i Zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske
Dosadašnji način postupanja dokazao je kako je zajedničko, pravovremeno i usklađeno djelovanje svih tijela najbolji način nadzora i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom RH, a čime se postiže i racionalna uporaba raspoloživih kapaciteta na nacionalnoj razini te veća povezanost svih ljudskih i materijalnih resursa.

Ova Nacionalna pokazna vježba održana je u okviru međunarodne konferencije „Adriatic 2017 - Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova“ i Tematskog tjedna zaštite mora, koji se u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održavao u Splitu od 2. do 5. listopada 2017. godine. 

Pročitano 356 puta
lipnja 18, 2018

Zadarska županija dijeli potpore malom poduzetništvu

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove,…
lipnja 18, 2018

U Zadru otvoren Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je u subotu Zadru na otvaranju…
lipnja 16, 2018

Obilježen Dan Općine Privlaka: Pokrenuti ključni razvojni projekti

Župan Božidar Longin i zamjenik župana Šime Vicković nazočili su obilježavanju Dana…
lipnja 15, 2018

Održan Work Café na temu zaštite i spašavanja u slučaju potresa i požara u sklopu projekta READINESS

U sklopu redovnih aktivnosti projekta READINESS – Resilience Enhancement of ADrIatic…
lipnja 14, 2018

Zamjenik župana primio nagrađene učenike

U dvorištu Doma Zadarske županije tradicionalno je upriličeno primanje za učenike koji su…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA