Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA