Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Šime Vicković

Zamjenik župana

VickovićŠime Vicković rođen je u Zadru 20. rujna 1985. godine. Osnovnu školu završio je u u Škabrnji te srednju Tehničku školu u Zadru. Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu je 2009. godine stekao zvanje stručnog pristupnika strojarstva. Prije izbora na zamjenika župana Zadarske županije u dva je mandata obnašao dužnost zamjenika načelnika Općine Zemunik Donji. Živi u Zemuniku Gornjem.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA