Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru – objave


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 06/21 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrište Kobiljak, otok Ugljan, Općina Preko, broj objave: 2021/S 01K-0008191.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823495


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 05/21- Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrište Guduće, otok Ugljan, Općina Preko, broj objave: 2021/S 01K-0008190.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823489


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 04/21 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrište Jaz, polje 1 i 2, otok Molat, Grad Zadar, broj objave: 2021/S 01K-0008189.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823485


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 03/21- Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrište Sv. Ante, otok Pašman, Općina Pašman, broj objave: 2021/S 01K-0008186.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823459


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 02/21 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, na lokaciji Košćinica, Općina Novigrad, broj objave: 2021/S 01K-0008185.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823442


  • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 01/21 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene posebne plaže Borik, s mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu, i to na k.č.zem. 66, 65/2, 65/4, 65/7 i dijelu mora, sve k.o. Zadar, Grad Zadar, broj objave: 2021/S 01K-0008184.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4823402

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA