Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image
 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 12/19 - Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrišta Mandre, Općina Kolan, broj objave: 2019/S 01K-0045063.
  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3363167

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 13/19 - Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka u uvali Prdelj, Novigradsko more, Grad Obrovac, broj objave: 2019/S 01K-0045065.
  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3363214

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 14/19 - Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na k.č. 1849/3 k.o. Molat, otok Tun Veli, Grad Zadar, broj objave: 2019/S 01K-0045235.
  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3366617

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA