Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru – objave

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 04/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka u uvali Prdelj, Novigradsko more, Grad Obrovac, broj objave: 2019/S 01K-0030250.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3033876

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 05/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka u uvali Zališće u Novigradskom moru, Općina Jasenice, broj objave: 2019/S 01K-0030256.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3033916

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 06/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrišta Grbavac, otok Rava, Grad Zadar, broj objave: 2019/S 01K-0030263.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3033957


 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 07/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra luke posebne namjene – sidrišta Mandre, Općina Kolan, broj objave: 2019/S 01K-0030264

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3034006

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 08/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Soline, Grad Biograd na Moru, broj objave: 2019/S 01K-0030266.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3034060

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 09/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje prirodne plaže Čista 1, otok Pag, Općina Kolan, broj objave: 2019/S 01K-0030269.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3034181


 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 10/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje prirode plaže Čista 2, otok Pag, Općina Kolan, broj objave: 2019/S 01K-0030270.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3034201

 • Davatelj koncesije Zadarska županija je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga" za postupak: 11/19 - Koncesija za gospodarsko korištenje uređene posebne plaže Starigrad, Općina Starigrad, broj objave: 2019/S 01K-0030271.

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

  Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3034225

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA