Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije:

JADRANKA GRBIĆ, dipl.iur. – savjetnica za socijalnu skrb, udruge i mlade u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Sjedište: Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel: 023/350-385

e-mail: grbic@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA