Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Potpisani Sporazumi o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama

Posted On Ponedjeljak, 16 prosinca 2019 19:22

Sedmi sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima te predstavnicima udruga gradova i općina održan je u ponedjeljak 16. prosinca u Koprivnici. Razgovaralo se o nekoliko aktualnih pitanja, počevši od četvrtog kruga poreznog rasterećenja, preko predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije do statusa pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković naglasio je važnost sastanaka u ovome formatu koji traju od prosinca 2016. godine, a potvrđuju "sinergiju, dijalog i komunikaciju koja omogućuje ostvarivanje dvaju aspekata – politiku decentralizacije i ravnomjernoga regionalnog razvoja Hrvatske".

„Kao što je premijer Plenković ranije isticao, dobro smo posložili strateške ciljeve za prvu polovicu 2020. godine. Gospodarski rast, unutarnje tržište, kohezija i klimatske promjene, kao i vanjska i unutarnja sigurnost, ali i jačanje globalne uloge Europske unije, teme su na kojima imamo priliku još više raditi za vrijeme predsjedanja. Za nas u županijama osobito je važno donošenje nove financijske omotnice EU, uz zalaganje za zadržavanje sredstava za koheziju i Zajedničku poljoprivrednu politiku“, naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.

Nakon sastanka potpisani su Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama.

„Cilj ove reforme je uslugu maksimalno približiti građanima te pojednostaviti i ubrzati rješavanje predmeta za građane i poduzetnike. U konačnici, ovi poslovi bili su dio županijske administracije te su ih županije obavljale i ranije, sve do 2001. godine. Decentralizacijom ovlasti i vraćanjem poslova županijama, one će ih moći samostalno izvršavati te time brže i efikasnije rješavati zahtjeve građana. Vjerujem da će upravo građani prvi osjetiti pozitivnu promjenu“, poručio je župan Zadarske županije Božidar Longin nakon što je potpisao sporazum o preuzimanju poslova ureda državne uprave s ministrom uprave Ivanom Malenicom.

Preuzimanjem poslova ureda državne uprave građani će moći lakše obaviti poslove koje trebaju, doći do željenih informacija te će u bližoj budućnosti sve to moći odraditi na jednom mjestu. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su županije kvalitetnije i racionalnije obavljale sve poslove koji su im bili povjereni od strane države pa je ovo logičan slijed s namjerom da se građanima omogući brža, efikasnija i racionalnija administracija.

Zadarska županija će od 1. siječnja tako dobiti novi Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave, koji će obavljati poslove za koje su bili nadležni i do sada, a Matični uredi ostaju s radom u uredima gdje su i do sada djelovali.

Pročitano 212 puta

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA